BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych - konsekwencje dla Polski i świata
Foreign Direct Investment Relocation - Consequences for Poland and Global Economy
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 343-356, tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Kraje goszczące
Direct investments, Foreign investment, Enterprise internationalization, Host countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje, w części teoretycznej, główne kierunki badań nad bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, prowadzone w Polsce. W części empirycznej wskazuje, że światowy kryzys ekonomiczny i finansowy jest jedną z przyczyn zmian w wielkości i kierunkach napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To wpływa na światową gospodarkę jako całość i na wszystkie gospodarki narodowe. Tradycyjnie dzieli się wszystkie kraje na dwie grupy:
 • kraje goszczące,
 • kraje inwestujące (poprzez przedsiębiorstwa z tych krajów).
 • Pierwsza grupa składa się z kilku ważnych krajów (Chiny, Indie, Brazylia, Federacja Rosyjska). Druga grupa to USA i kilka krajów UE (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja), lecz w ostatnich latach na przykład Chiny i Rosja stały się bardzo ważnymi światowymi inwestorami. Niektóre zmiany mają duże znaczenie dla Polski nie tylko jako kraju goszczącego, ale również dla polskich firm inwestujących za granicą. (abstrakt oryginalny)

  The article presents in theoretical part the overview of research directions concerning the FDI in Poland. Empirical part of the article indicates that global financial crisis cause changes in quality and directions of FDI flows. These changes implicate global economy and economy of all particular countries. We are used to divide all countries for two groups:
 • host countries,
 • investors (by companies from these countries).
 • First group includes the major emerging countries as China, India, Brazil and Russian Federation. Second group includes initially USA and some EU countries (i.a. United Kingdom, Germany, France). In recent years countries such as China and Russian Federation also become important investors. Some changes has a great meaning for Poland as a host country and for Polish companies which investing abroad. (original abstract)
  Dostępne w
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Pełny tekst
  Pokaż
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  2. Jasiniak M. (2013), Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  3. Jaworek M. (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń.
  4. Jaworek M. (2013), Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  5. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń.
  6. Karaszewski W. (red.) (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń.
  7. Karaszewski W. (red.) (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  8. Liberska B. (2002), Globalizacja - mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
  9. Najlepszy E. (2000), Zarządzania finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.
  10. Najlepszy E. (2007), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  11. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
  12. Olesiński Z. (red.) (1998), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
  13. Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
  14. Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  15. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  16. Witkowska J., Wysokińska Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  17. World Investment Report 2013 (2013).
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  2084-5189
  Język
  pol
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu