BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Łopaciński Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rynek usług informatycznych w Polsce jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego
IT Services Market in Poland as the Determinant of Information Society Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 62-73, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Rynek usług informatycznych, Społeczeństwo informacyjne
IT services market, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje specyfikę i kierunki rozwoju rynku usług informatycznych w Polsce oraz ukazuje jego wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Na wstępie przedstawiono definicję i podstawowe cechy usług informatycznych oraz dokonano ich klasyfikacji. Poddano również analizie rynek usług informatycznych wraz rozpoznaniem możliwości jego dalszego rozwoju. Podstawą analizy były raporty znanych firm badawczych. W dalszej części artykułu ukazano istotę oraz funkcje społeczeństwa informacyjnego, a także omówiono uwarunkowania jego rozwoju. W końcowej części opracowania autorzy skoncentrowali się na roli rynku usług informatycznych w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, ponieważ współczesny rynek rozwiązań IT najdynamiczniej rozwija się w tym właśnie obszarze.(abstrakt oryginalny)

The article presents the specificity and trends of IT services market in Poland. It also shows the impact of this market on the functioning of information society. The first part of the article presents a definition and basic features of information services dividing them into consulting and advisory, training, outsourcing, distribution, integration, service, network and mobile services. Then the authors focus on analyzing the market of IT services as an integrity together with identifying opportunities for its further development. The basis for the analysis were the reports of well-known research firms. The second part of the article shows the essence and function of information society as well as it discusses the conditions for its development i.e. activities of public institutions, functioning of education system and the activities of commercial suppliers of equipment, software and IT services. Today's market for IT solutions develops the best in the area of IT services. That is why, the authors in the final part of the article focus on the importance of information technology services market in information society creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielewicz A., Nowe zjawiska w outsourcingu, [w:] Strategie outsourcingu, Executive Briefings. Raporty dla kadry zarządzającej, "Computerworld" 2007 nr 21.
 2. Jaworska E., Oferta IT dla sektora MŚP. Nadzieja IT w małych i średnich, http://www.msipolska.pl/raport_msi_200802.php4?num=563., luty 2008.
 3. Jelonek D., Wybrane determinanty polskiego rynku informatycznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, AE, Wrocław 2003.
 4. Kosowska E., Raport: Ponad 16% wzrost rynku IT w Polsce, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-ponad-16-wzrost-rynku-it-w-polsce.html.
 5. Lotko A., Czas na usługi informatyczne, http://cio.cxo.pl/artykuly/46513.html.
 6. Olszynka P., Opalińska M., Raport: Polski rynek informatyczny w długoterminowym trendzie wzrostowym, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-polski-rynek-informatyczny-w-dlugoterminowym-trendzie-wzrostowym.html.
 7. PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012", http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-ponad.
 8. PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2006-2008", http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-polski.
 9. Raport "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013", www.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=3761, Warszawa 2007.
 10. Zacher L. (red.), Społeczeństwo informacyjne - istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/ Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu