BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mocek Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Prognozowanie w firmach w ocenie menedżerów
Forecasting in Companies as Evaluated by Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 103, s. 67-80, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Prognozowanie w zarządzaniu firmą
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer
Forecasting, Enterprise management, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście przedstawiono opinie menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami i instytucjami o potrzebie i znaczeniu przewidywania w firmach przyszłych wydarzeń, organizacji, zakresie takich działań i o stosowanych metodach prognozowania. Opinie analizowano w ujęciu ogólnym i w zależności od wybranych cech charakteryzujących badane firmy. Bazę źródłową analiz stanowiły rezultaty empirycznych badań przeprowadzonych metodą indywidualnego wywiadu standaryzowanego wśród przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających co najmniej 10 pracowników i reprezentujących wszystkie kluczowe branże. Badania te wykonano na przełomie lat 2008/2009 przez Katedrę Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na próbie liczącej ponad 700 firm zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present opinions of managers of enterprises and institutions which concern the necessity and significance of forecasting future events in companies, the organization and scope of such activities, as well as forecasting methods applied. These opinions are analyzed both in their general dimension and depending on selected features which characterize the companies under analysis. The source basis for the analyses presented in the article is constituted by the results of empirical research conducted with the use of individual standardized questionnaire method among the representatives of top level management in enterprises and institutions which employ at least 10 persons and which represent all the key sectors of economy. The research has been conducted between the end of 2008 and the beginning of 2009 by the Department of Marketing Research at the Poznań University of Economics with a sample of over 700 companies located in the broader area of the Wielkopolska region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 2. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005.
 3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 4. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 686, AE, Wrocław 1994.
 5. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 6. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 7. Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 8. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.
 9. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 2001.
 10. Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa 1987.
 11. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
 12. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, AE, Wrocław 2001.
 13. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu