BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książek Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Keler Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza oszczędności i kredytów polskich gospodarstw domowych z użyciem modelu ukrytego łańcucha Markowa
Analysis of Polish Households Savings and Debts Using Latent Markov Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 595-602, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Oszczędności, Kredyt, Zadłużenie, Gospodarstwa domowe
Savings, Credit, Indebtedness, Households
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W artykule opracowano typologię stanów oszczędności i kredytów polskich gospodarstw domowych z wykorzystaniem modelu ukrytego łańcucha Markowa. Charakterystykę stanów oparto na posiadaniu, wysokości i przeznaczeniu oszczędności oraz zobowiązań, a także formie oszczędności i źródle kredytu. Wyróżniono i scharakteryzowano 11 stanów, oszacowano ich trwałość oraz wskazano najczęstsze kierunki przejść pomiędzy nimi. Uzyskane wyniki świadczą o występowaniu zróżnicowanych i trwałych postaw wobec gospodarowania własnymi pieniędzmi.(abstrakt oryginalny)

The article draws up a typology of Polish households savings and debts states using latent Markov model. The states were characterized by possession, amount and goal of savings and loans together with savings form and credit source. Eleven states were developed and characterized, their persistency was estimated and the most frequent transitions between them were presented. The results indicate the existence of diversified but persistent attitudes towards managing own money.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonides G., Raaij W.F. van, Consumer Behaviour. A European Perspective, Wiley, New York 1998.
  2. Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy: podejście behawioralne, "Materiały i Studia" 208, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
  3. Górniak J., My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000.
  4. Langeheine R., Pol F. van de, Latent Markov Chains, [w:] J.A. Hagenaars, A.L. McCutcheon (red.), Applied Latent Class Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 304-341.
  5. Lindqvist A., A note on determinants of household saving behavior, "Journal of Economic Psychology" 181, vol. 1, s. 39-57.
  6. McCutcheon A. L., Basic Concepts and Procedures in Single and Multiple-Group Latent Class Analysis, [w:] J.A. Hagenaars, A.L. McCutcheon (red.), Applied Latent Class Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 56-85.
  7. Rószkiewicz M., Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Aureus, Kraków 2008.
  8. Vermunt, J.K., Magidson, J., LG-Syntax User's Guide: Manual for Latent GOLD 4.5 Syntax Module, Statistical Innovations Inc., Belmont 2008.
  9. Vermunt J.K., Magidson J., Technical Guide for Latent GOLD 4.0: Basic and Advanced, Statistical Innovations Inc., Belmont 2005.
  10. Vermunt J.K., Tran B., Magidson J., Latent Class Models in Longitudinal Research, [w:] S. Menard (red.), Handbook of Longitudinal Research: Design, Measurement, and Analysis, Elsevier, Burlington 2008, s. 373-385.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu