BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach gospodarczych
Knowledge Management and Information in Business Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie informacją, Zarządzanie wiedzą, Organizacje gospodarcze, Wiedza w organizacji
Information management, Knowledge management, Economic organizations, Knowledge in organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenie wiedzy i informacji wzrasta, ponieważ zwiększają się jej zasoby w obszarze technologii informatycznych, komunikacyjnych i wytwarzania. Wobec powyższego, współczesne organizacje muszą wiedzę zdobywać i wykorzystywać i stale troszczyć się o jej aktualność i jakość. W artykule wskazano na rolę wiedzy i informacji w warunkach nowej ekonomii, pokazano przesłanki opracowywania i wdrażania systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych w 2011 roku przez pracowników Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie w przedsiębiorstwach, które posiadają wdrożony system zarządzania jakością, a jednocześnie podejmują próby wdrażania systemu zarządzania wiedzą lub jego wybranych elementów. (fragment tekstu)

Knowledge is the most important of all resources and even more so in conditions of the new economy. Usefulness of KM becomes more evident in the process of improving management of an organization which nowadays is functioning in changeable surroundings. Research, was conducted in 2011, concerning 50 enterprises with implemented QMS in accordance that ISO 9001 requirements that were interested in implementation of KM system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BANK J.: Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa 1997.
 2. BARUK J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń 2006.
 3. CONKLIN D.,TAPP L.: The Creative Web, [w:] Management 21C, Praca zbiorowa pod red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London 2000.
 4. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 5. JAWORSKI T.: Zarządzanie wiedzą w procesie zmian, [w:] J. Kisielnicki (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 6. KOWALCZYK A., NOGALSKI B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 7. PENC J.: Nowoczesne kierowanie ludźmi, Zarządzanie 2005, nr 11.
 8. SHERMAN J.: Jak unikać błędnych decyzji i drobnych pomyłek, Wyd. ALGRA-Books, Warszawa 1996.
 9. SILVER CH.: Where Technology and Knowledge Meet, The Journal of Business Strategy, 11-12/2000.
 10. SKRZYPEK E.: Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości w organizacji, [w:] E. Skrzypek (red.), Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Wyd. UMCS, Lublin 2001, t. I.
 11. SKRZYPEK E.: Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 12. SKRZYPEK E.: Nowe podejście do wiedzy w organizacji, [w:] A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, CH-Beck, Warszawa 2009a.
 13. SKRZYPEK E.: Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009b.
 14. SKRZYPEK E., HOFMAN M.: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 15. STANKIEWICZ M.J.: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
 16. WAWRZYNIAK B.: Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001.
 17. WIGG K.M.: Knowledge management in public administration, Journal of Knowledge Management 6, 3, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu