BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model rynku powielarnych zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP
ERP Package Systems Market Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 73-86, rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Systemy powielarne, Systemy ERP, Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne
Duplexing systems, ERP system, Computer system, Information integrated system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powielarne zintegorawne systemy informatyczne (PZSI) klasy ERP stanowią specyficzne rozwiązanie informatyczne, ponieważ zawierają zestaw standardowych funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Ich dostosowanie do potrzeb danego przedsiębiorstwa wymaga przeprowadzenia procesu wdrożenia. Wskazana specyfika powielarnych zintegrowanych pakietów ERP wpływa na konkretną strukturę rynku, za pośrednictwem którego rozwiązania tego typu są dostarczane odbiorcom. Z tego punktu widzenia zasadne wydaje się zaproponowanie modelu tego rynku oraz jego szczegółowa charakterystyka, co jest celem niniejszego artykułu.(abstrakt oryginalny)

ERP Package Systems represent a specific solution, because they contain a set of standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes taking place in enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an enterprise requires a configuration process or a modification of variable parameters of software. The proper conduct of this process is primarily determined by the identification of the business processes taking place in a company and their restructuring in terms of how to apply software in the best way. These activities are linked together with training users in the process of implementation. Discussed above specifics of ERP packages affect the particular structure of the market, through which this type of solutions is delivered to customers. Often we deal on this market with the manufacturer of software and implementation services companies which adapt the system to the individual needs of the customer. It should also be noted that ERP package solutions operate in the market in two forms. First of all, as products offered on the market, and on the other hand, as solutions, which have been implemented in specific companies. From this point of view, it is important to pay attention to ERP package systems market which has a specific structure. In the article the author proposes the model of this market and characterizes it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  2. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
  3. Łukasik-Makowska B., Informatyczne systemy powielarne. Standaryzacja. Weryfikacja. Wdrażanie, PWE, Warszawa 1992.
  4. Waszczuk P., Rynek dojrzewający, Raport specjalny "Computerworld" - systemy MRP II/ERP, erpstandard.pl, czerwiec 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu