BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz Anna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Measurement of the Performance Level of Long-Term Services
Pomiar stopnia zaawansowania usług długoterminowych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 177, s. 29-38, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Pomiary, Usługi
Measurement, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano cechy charakterystyczne usług, które zgodnie z polskim prawem bilansowym traktuje się jako długoterminowe. Następnie na przykładzie liczbowym przedstawiono metody ustalania stopnia zaawansowania usługi będącej w trakcie realizacji na dzień bilansowy oraz opisano, w jakich okolicznościach należy je stosować. W podsumowaniu zaprezentowano graficznie wyniki porównania zastosowania różnych metod.(abstrakt oryginalny)

The paper presents characteristic features of services which, pursuant to the Polish balance sheet law, are treated as long-term services. Subsequently, the methods of determining the performance level of the service in progress as of the balance sheet day are presented based on the example of numbers, and the circumstances in which they ought to be applied are described. The results of the comparison of various methods are presented visually in the conclusion(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późń. zm.).
  2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 16, poz. 88).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu