BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polska przestrzeń bezpieczeństwa wobec narastających zagrożeń
Polish Security Space in the Face of Increasing Danger
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 187-197, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe
National security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni kilku ostatnich lat da się odnotować znaczący postęp w kwestii bezpieczeństwa. Jednakże jego wielopłaszczyznowy charakter, zarówno w wymiarze przestrzennym, funkcjonalnym, jak i pojęciowym, powoduje wciąż wiele wątpliwości. W szczególności przejawia się to w regulacjach prawnych i uzewnętrznia się w kolizji kompetencji władzy państwowej i samorządowej, państwo zaś powinno kierować się zasadą subsydiarności. Osobną kwestią jest aspekt finansowy i zagwarantowanie wsparcia w formie dotacji nie tylko na wypadek jakiegoś zdarzenia, ale głównie przeciwdziałania jego wystąpieniu. Właściwe władze zarządzania kryzysowego stoją przed ogromnym wyzwaniem, aby nie unikać problemów, licząc, że zagrożenie nie nastąpi, i powinny przedsięwziąć wcześniej odpowiednie działania zaradcze i zabezpieczające. (abstrakt oryginalny)

In the last few years there has been significant progress in security issues. However, its multi-faceted character both in spatial, functional and conceptual dimension still raises a lot of doubts. This is particularly reflected in legal regulations and manifests itself in the conflicts of jurisdiction competency of both state and local governments, while the state should be guided by the principle of subsidiarity. The separate issue is the financial aspect of the local government and ensuring that cash will appear not only in case of an adverse event, but mainly to counter the threat. The competent authorities of the disaster management face enormous challenges not to avoid problems. They should take remedial protective steps in advance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boć J., O bezpieczeństwie wewnętrznym, [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited, 2009.
 2. Kołecki H., Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych z punktu widzenia straży miejskich i gminnych, [w:] Rajchel K. (red.), Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Materiały konferencyjne, Warszawa 20-21.09.2007 r., Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2007.
 3. Orzeczenie TK w sprawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 21 kwietnia 2009, 51/4/A/2009.
 4. Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, DzU z 2010, nr 83, poz. 540.
 6. Sadurski W., Porządek konstytucyjny, [w:] Demokracja w Polsce 2005-2007, Warszawa 2007.
 7. Szopa T., Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka, Warszawa 2004.
 8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, DzU z 2007, nr 89, poz. 590.
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 1967, nr 241, poz. 2416.
 10. Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009, 51/4/A/2009 r.
 11. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, DANMAR, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu