BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śniegocka-Łusiewicz Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu detalicznym
The use of Basket Analysis in the Research of Cyclical Nature of Association Rules in Retail Trade
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 621-628, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Consumer behaviour, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W pracy zakłada się istnienie zmienności w czasie preferencji konsumentów odnośnie do wyboru produktów. Wiedza na temat reguł wyboru następników oraz prawdopodobieństwa wyboru poprzedników w poszczególne dni oraz miesiące ułatwi przygotowanie reklamy skierowanej do konkretnych reklamobiorców. Analiza koszykowa umożliwiała przebadanie empirycznego zbioru danych i uwidoczniła zmiany w poziomie ufności i wsparcia w poszczególnych okresach. Z badania wynika istnienie najsilniejszych reguł w październiku oraz w soboty przy równoczesnym istnieniu największej liczby transakcji. Ponadto w artykule wykazano, że w badaniach empirycznych kryteria minimalne analizy koszykowej muszą być ustalone na niskim poziomie.(abstrakt oryginalny)

This paper assumes that consumer preferences about the product choice vary over time. Knowledge on the rules of choosing consequents and probability of choosing predecessors on individual days and months may enable better preparation and targeting of an advertisement to advertising addressees. Basket analysis enables empirical analysis of data and it shows the changes in confidence and support level over time. The study shows the existence of the most significant association rules in October and on Saturdays, combined with the highest number of transactions. Moreover, it presents that minimal criteria of basket analysis in empirical tests must be low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
  2. Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Rauch J., Logic of association rules, "Applied Intelligence" 2005, vol. 22.
  4. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu