BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niesler Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Technologie integracyjne jako czynnik kształtujący rozwój rynku rynku nowoczesnych usług informatycznych
Integration Technologies as a Determining Factor of Modern IT-Services Market Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 87-98, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Rynek usług informatycznych, Integracja przedsiębiorstw
IT services market, Integration of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawową hipotezą artykułu jest stwierdzenie, iż technologie integracyjne są jednym z istotnych czynników wyznaczających charakter rynku usług informatycznych. W artykule poddano analizie potencjalne kierunki rozwoju integracji biznesowej przedsiębiorstw, a także dokonano selektywnego przeglądu technologii integracyjnych oraz koncepcji ich wykorzystania w kontekście kreowania nowych usług i rozwiązań informatycznych.(abstrakt oryginalny)

The primary conjecture of this paper is the statement, that integration technologies are a crucial contributory factor in determining the character of modern IT-services market. The author analyses the potential directions of enterprise business integration development and reviews selected integration technologies and concepts, focusing on the aspect of creating new IT-services and solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Linthicum D.S., Next Generation Application Integration. From Simple Information to Web Services. Pearson Education, Boston 2004.
  2. Marciniak M., 10 powodów za wirtualizacją, Magazyn "Computerworld" 13.1.2009, IDG Poland SA, 2009.
  3. Muszyński J., Nowe usługi, nowe zagrożenia, Magazyn "NetWorld", grudzień 2008. IDG Poland SA, 2008a.
  4. Muszyński J., Technologie, które mogą usprawnić zarządzanie w roku 2008, Magazyn "CEO", styczeń 2008b, IDG Poland SA.
  5. Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. ] Niesler A., Nowoczesne przedsiębiorstwo: wyzwania organizacyjne i technologiczne w warunkach globalnej konkurencji, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 10, AE, Wrocław 2007.
  7. O'Brien J.A., Management Information Systems. Managing Information Technology in the E-Business Enterprise, 5th Ed, McGraw-Hill, New York 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu