BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin Mieczysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rentowność gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji
The Profitability of Dairy Farms According to the Scale of Production
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 43-53, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność, Rynek przetworów mlecznych, Produkcja mleka
Profitability, Dairy market, Milk production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było m.in. określenie poziomu rentowności aktywów i kapitału własnego w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji w latach 2004-2009, jak również analiza zależności między liczbą utrzymywanych krów mlecznych a kształtowaniem się wskaźników rentowności. Do badań empirycznych wykorzystano dane polskiego FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych) za lata 2004-2009 z regionu FADN 795 (Mazowsze i Podlasie), obejmującego województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie i łódzkie, a więc obszar o dominującym znaczeniu dla produkcji mleka w Polsce. Przy wyborze obiektów badawczych posłużono się metodą doboru celowego. Do celów analitycznych wyselekcjonowano, na podstawie metodologii FADN opartej na zmiennej klasyfi kującej SO (standardowa produkcja), gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji mleka. Badaniami objęto gospodarstwa indywidualne. (fragment tekstu)

The purpose of the study was to analyze the return on assets and equity in dairy farms in 2004-2009, depending on the scale of production. The classifi cation criterion included the number of dairy cows kept. This article was found signifi cant correlations between indicators of profi tability and the size of the herd. There was also a change in profi tability during the research period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZAKOWSKA H., SASS R. 2008: Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych na tle wybranych krajów UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3.
  2. GOŁAŚ Z. 2009: Analiza rentowności kapitału w rolnictwie. J. Agribus. Rural. Dev., nr 1(11).
  3. GOŁĘBIEWSKA B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. JUSZCZYK S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. RUNOWSKI H. 2009: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 3.
  6. SIERPIŃSKA M., JACHNA T. 2006: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. SIUDEK T. 2004: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. SZYMAŃSKA E. 2007: Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu, techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa.
  9. WYSOKIŃSKI M. 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca doktorska, SGGW, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu