BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością - wyniki badań
The Relation Between Cash Conversion Cycle and Profitability - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 55-66, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konwersja, Rentowność, Zarządzanie gotówką, Rentowność kapitału własnego, Rentowność aktywów
Conversion, Profitability, Cash management, Return on equity (ROE), Return on assets (ROA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie wyników dotychczasowych badań sformułowano hipotezę (na potrzeby niniejszego opracowania), że między okresem konwersji gotówki a rentownością istnieje ujemna współzależność (H1), czyli skracanie cyklu konwersji gotówki prowadzi do wzrostu rentowności i odwrotnie, wydłużanie cyklu konwersji gotówki zmniejsza rentowność. Na podstawie wcześniejszych badań sformułowano również wiele hipotez uzupełniających, a mianowicie: wskaźnik rotacji należności w dniach jest ujemnie skorelowany z rentownością (H2), tj. skracaniu okresu rotacji należności w dniach współtowarzyszy wzrost rentowności, zaś wydłużaniu - zmniejszanie się rentowności, wskaźnik rotacji zapasów w dniach jest ujemnie skorelowany z rentownością (H3), tj. skracaniu okresu rotacji zapasów w dniach współtowarzyszy wzrost rentowności, zaś wydłużaniu - zmniejszanie się rentowności, siła współzależności z rentownością jest większa dla wskaźnika rotacji należności w dniach niż wskaźnika zapasów w dniach (H4), ponieważ zarządzanie zapasami podlega nieco mniej restrykcyjnym regułom zarządczym, z tego tytułu, że utrzymywanie określonego poziomu zapasów jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości gospodarczej i przez wielu przedsiębiorców uznawane jest za działanie niezbędne dla poprawy konkurencyjności. (fragment tekstu)

The research covered 2012 and was based on the sample of 642 small and medium - sized enterprises. The negative correlation between cash conversion cycle and profi tability was observed, also the positive weak correlation between inventory turnover ratio and profi tability was stated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DELOOF M.: Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, "Journal of Business Finance and Accounting" 2003.
 2. GORCZYŃSKA M.: Accounts receivable turnover ratio. The purpose of analysis in terms of credit policy management, [in:] Financial management of firms and financial institution, Ostrava 2011.
 3. JAWORSKI J.: Mierniki rotacji i ich zastosowanie w pomiarze cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, (red.) D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 4. KAŹMIERSKA-JÓŹWIAK B., MARSZAŁEK J.: Decyzje w zakresie krótkoterminowego zarządzania finansami na przykładzie spółek z sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Oeconomia, vol. XLIV, 2, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 5. MĄDRA M.: Poziom salda płynności a efektywność przedsiębiorstw rolniczych, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, (red.) B. Kołosowska, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 6. NOBANEE H., AL HAJJAR M.: A note on working capital management and corporate profitability of Japanese firms, [w:] http://ssrn.com, na podstawie Corporate Finance: Capital Structure & Payout Policies eJournal 2009a, data dostępu: 15.05.2012.
 7. NOBANEE H., AL HAJJAR M.: Working capital management, operating cash flow and corporate performance, [w:] http://ssrn.com, na podstawie Corporate Finance: Capital Structure & Payout Policies eJournal 2009b, data dostępu: 15.05.2012.
 8. PRĘDKIEWICZ K., Praktyka zarządzania należnościami w sektorze MSP, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, (red.) B. Bernaś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. SHIN H., SOENEN L.A.: Efficiency of working capital management and corporate profitability, "Financial Practice and Education" 1998.
 10. SHIN H., SOENEN L.A.: Liquidity management or profitability - is there room for both?, "AFP Exchange" 2000.
 11. WAWRYSZUK-MISZTAL A.: Cykl konwersji zobowiązań a rentowność wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Oeconomia, vol. XLIV, 2, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu