BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kes Zdzisław (Wrocław University of Economics, Poland), Dynowska Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Management Functions vs. Budgeting Process
Funkcje zarządzania a proces budżetowania
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 177, s. 39-48, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Funkcje zarządzania
Budgeting, Management functions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie porusza problematykę wspierania funkcji zarządzania przez fazy budżetowania. Przedstawia ono relacje faz tworzenia, realizacji oraz kontroli budżetów z funkcjami: planistyczną, organizacyjną, kontrolną i motywacyjną zarządzania. W efekcie rozważań ustalono, że funkcje planistyczna, kontrolna i motywacyjna są wspierane w sposób bezpośredni przez proces budżetowania. Natomiast funkcja organizacyjna nie ma bezpośrednich związków z budżetowaniem.(abstrakt oryginalny)

This paper answers questions regarding how phases of budgeting support management functions. It explores the relationship between phases of budgeting i.e. creating, realizing and controlling budgets and management functions i.e. planning, organizing, incentivizing and controlling. For these four management functions, the research establishes that planning, incentivizing and controlling are directly supported by the budgeting process, whereas organizing is not directly associated with the budgeting process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R. N., Zero-base budgeting: A useful fraud, "The Government Accountants Journal" 1977, No. 7-10.
 2. Armstrong M., A Handbook of ManagementTechniques, Kogan Page Ltd., London 1993.
 3. Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Krawczyk W., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST" Kraków 2001.
 4. Brammer J., Penning A., Managing performance and resources tutorial, Osborne Books, Worcester 2003.
 5. Budżetowanie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna, Kraków 2007.
 6. Gryfin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 7. Horngren C., Datar S., Foster G., Cost Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 8. Kes Z., Budżetowanie kosztów dystrybucji i obrotu energią elektryczną w spółkach dystrybucyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Komorowski J., Budżetowanie, jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
 10. Łada-Cieślak M., Definicje pojęć "budżet" i "budżetowanie", Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 1999, nr 51.
 11. Management Accounting Glossary, The Institute of Management Accountants, Statements on Management Accounting, Montvale 1990.
 12. Drucker P., Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1992.
 13. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 14. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska. Poltext, Warszawa 1997.
 15. Rayburn L.G., Principles of Cost Accounting: Managerial Applications, Irwin, Homewood 1986.
 16. Shreyogg G., Steinmann H., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 17. Szychta A., Metodologiczne aspekty budżetowania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 1998, nr 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu