BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze
Evaluation of Liquidity and Gearing in Animal Feed Producing Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 81-91, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Płynność finansowa, Wypłacalność
Animal feed production, Financial liquidity, Financial solvency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkcja zwierzęca zajmuje bardzo ważne miejsce w sektorze rolnym. Jej wyniki zależą w dużym stopniu od stosowania bezpiecznych i dobrej jakości pasz. Swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności oraz paszy jest ważnym aspektem rynku, przyczynia się także znacząco dla zdrowia i ogólnego dobra ludzi. Jednostki przemysłu rolno-spożywczego, w tym również przetwórnie pasz, są bardziej narażone na ryzyko utraty wypłacalności niż inne podmioty funkcjonujące na rynku, ponieważ w większym stopniu niż ma to miejsce w innych działach gospodarki odczuwają oddziaływanie różnych czynników przyrodniczych. W związku z tym w artykule przedstawiono i oceniono poziom płynności finansowej i wypłacalności (zadłużenia) w przedsiębiorstwach paszowych działających w Polsce. Niniejszej oceny dokonano w całej populacji jednostek, jak również w wydzielonych grupach według ich wielkości. Ponadto, otrzymane wyniki porównano z sytuacją przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. (fragment tekstu)

The main target of the article was to assess the level of financial liquidity and solvency of animal feed producing enterprises in Poland. The results were compared with the situation in the food industry. The research showed that investory conversion periods in companies representing both food industry and animal feed were correct. The effects of the global economic crisis from resulted in the decreasing levels of fi nancial liquidity in companies of the branches analyzed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Wyd. AR, Poznań 2007.
 2. DAVIES D.: Sztuka zarządzania finansami. PWN, Warszawa 1993.
 3. DĘBSKI W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2005.
 4. F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. Niepublikowane dane GUS 2011.
 5. GABRUSEWICZ W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 6. GOŁAŚ Z., WITCZYK A.: Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev. 1(15), Poznań 2010, s. 81-95.
 7. KULAWIK J.: Statyczny pomiar płynności finansowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-2, IERiGŻ, Warszawa 1993, s. 62-69.
 8. KULAWIK J.: Dynamiczny pomiar płynności finansowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3, IERiGŻ, Warszawa 1993a, s. 77-87.
 9. MAŚLANKA T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. MICHALSKI G.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. CeDeWu, Warszawa 2004.
 11. NARKIEWICZ J.: Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.
 12. Rynek pasz. Stan i perspektywa. Nr 26, 2009, IERiGŻ-PIB.
 13. Rynek pasz. Stan i perspektywa. Nr 31, 2012, IERiGŻ-PIB.
 14. OSTASZEWSKI J.: Analiza finansowa i ocena firmy według standardów EWG. CIM, Warszawa 1992.
 15. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.
 16. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 17. WĘDZKI D.: Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu