BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klaus-Rosińska Agata (Wrocław University of Technology), Kowalski Michał Jerzy (Wrocław University of Technology)
Tytuł
Activity Based Costing in Universities - First Step of Calculation of Teaching Costs
Rachunek kosztów działań w szkołach wyższych - drugi etap kalkulacji kosztów kształcenia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 177, s. 49-61, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Rachunkowość szkoły wyższej, Szkolnictwo wyższe
Cost accounting, Accounting in higher education institution, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia zapotrzebowania na informację zarządczą potrzeby wyższych uczelni nie różnią sie istotnie od wymagań przedsiębiorstw. Wzrost zainteresowania narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji zarządczych jest nieunikniony w związku z nasileniem konkurencji w pozyskiwaniu studentów i funduszy na badania naukowe. Także regulacje prawne wymagają od uniwersytetów dokumentowania działań i wyznaczania ich kosztów na podstawie czytelnych nośników kosztów. W związku z powyższym niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań wspierających zarządzanie kosztami, gdzie rachunek kosztów działań odgrywa szczególną rolę. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu kalkulacji kosztów kształcenia z wykorzystaniem rachunku kosztów działań, jaki został opracowany na jednym z wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Z powodu złożoności modelu rozważania zaprezentowano w dwóch powiązanych ze sobą częściach. Artykuł prezentuje pierwszy krok kalkulacji.(abstrakt oryginalny)

It is necessary to seek solutions supporting costs management where activity-based costing (ABC) is important especially in higher education institutions. The purpose of the article is to present the model of teaching cost calculation based on ABC, which was created by one of the departments of the Wrocław University of Technology. Because of the complexity of the model the article is divided into two related parts. This article contains the first step of calculation according to ABC.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown D.A, Booth P., Giaccobe F., Technological and Organizational Influences on the Adoption of Activity-based Costing in Australia, School of Accounting, University of Technology, Sydney 2007.
 2. Cox K.S., Downey R.G., Smith L.G., ABC's of Higher Education - Getting Back to the Basics of an Activity-Based Costing Approach to Planning and Financial Decision Making, A paper presented at the Association for Institutional Research 39th Annual Forum Seattle, May 30 - June 2, 1999.
 3. Cropper P., Cook R., Activity-Based Costing in universities - five years on, "Public Money & Management", April-June 2000.
 4. Doyle K., Study of Student Costs Using Activity Based Costing Methodology, [in:] Refereed Proceedings of 1991, AAIR Forum. Melbourne 1991.
 5. Drucker P.F., Managing in a Time of Great Change, Truman Talley/Dutton, New York 1995.
 6. Ellis-Newman J., Robinson P., The cost of library services: activity-based costing in Australian academic library, "Journal of Australian Librarianship" September 1998, Vol. 24, no. 5.
 7. Ernst & Young, A Study to Develop a Costing Methodology for the Australian Higher Education Sector. Final Report, Australian Department of Education, Training and Youth Affairs, Canberra, May 2000.
 8. Ernst &Young, Costing Methodology. For Use within Australian Higher Education Institutions, Canberra, September 1998.
 9. Goddard A., Ooi K., Activity-Based Costing and central overhead cost allocation in universities: A case study, "Public Money & Management", July-September 1998, Vol. 18, no. 3.
 10. Gerdsen T., Activity-Based Costing as a Performance Tool for Library and Information Technology Services, Information and Education Services Division, University of Newcastle 2001.
 11. Granof M. H., Platt D. E., Vaysman I., Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively, Grant Report, Department of Accounting College of Business Administration, University of Texas at Austin, January 2000.
 12. Heaney M., Easy as ABC? Activity-based costing in Oxford University Library Services, A paper presented at the 5th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services, Durham 28-31 July 2003 (journal available at http://www.emeraldinsight.com, volume 17, number 3).
 13. Information and Education Services Division, The University of Newcastle, Activity Based Costing. A Study to Develop a Costing Methodology for Library and Information Technology Activities for the Australian Higher Education Sector, Australian Department of Education, Training and Youth Affairs, Newcastle April 2001.
 14. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time-Driven Activity-Based Costing. A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits , Harvard Business Press, Boston 2007.
 15. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rethinking Activity-Based Costing, Harvard Business School, Working Knowledge, Cambridge January 2005.
 16. Kaplan R.S., Cooper R., Cost and Effect - Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 17. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston, Cambridge 1996.
 18. Klaus A., Activity-based costing in universities, Research Papers of Wrocław University of Technology, Information systems architecture and technology, Volume: Decision making models, Wroclaw 2007.
 19. Klaus A., Kowalski M. J., Ryńca R., Activity Based Costing: cost analysis of dean's office at universities, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 1.
 20. Kowalski M.J., Klaus A., Calculation of Teaching Costs Using Activity Based Costing, Research Papers of Wrocław University of Economics, Accountancy and Controlling, Wrocław 2007, Vol. 1174.
 21. Kowalski M. J., Activity Based Costing in Universities, Research papers of Wrocław University of Economics, Accountancy and Controlling, Wrocław 2006, Vol. 1136.
 22. Mitchell M., Activity-Based Costing in UK Universities, "Public Money & Management" 1996, Vol. 16, No. 1.
 23. Polish Statute, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365).
 24. Polish Statute, Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114).
 25. Tatikonda L.U., Tatikonda R.J., Activity-Based Costing for Higher Education Institutions, "Management" Winter 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu