BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ komunikacji z pracownikami i promocji dodatkowej na funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa
The Impact of Communication With Employees and the Additional Promotion for the Operation of Modern Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 105-112, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Promocja, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Communication in organisation, Promotion, Enterprises functioning in the market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kreując wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego na mocnych filarach należy pamiętać jakie elementy odpowiadają za jego odbiór. Nie wystarczy posiadanie zasobów kapitałowych, finansowych czy rzeczowych, należy bowiem mieć na uwadze również zasób osobowy, jak i stosować odpowiednie metody pozwalające na wyróżnienie się na tle konkurentów. Co znaczy firma, która posiada środki do zakupu materiałów produkcyjnych, jeśli nie będzie miał kto ich wykorzystywać do tworzenia danego wyrobu. Po co przedsiębiorstwu pakiety usług, gdy nie posiada ono odpowiednich zasobów ludzkich do ich sprzedaży ani wystarczających instrumentów promocyjnych. Jednym z takich narzędzi jest promocja dodatkowa. (fragment tekstu)

Article was intended to show how important is human capital and appropriate for ensuring the proper functioning of communications company. Indication of the essence of the promotion was intended to emphasize how important it performs the role in the construction of a modern enterprise. Distinction sales promotion was intended to, indicate the importance of this form of communication, especially if the company is committed to obtaining results of high-speed service. Do not forget, however, a fixed response to strengthen the ties with clients and to positively affect performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska A., Dąbrowski T., Marketing i finanse w przedsiębiorstwie-, Od konfliktu do synergii, Wydawnictwo C.H. Beck, Bydgoszcz 2007.
  2. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
  3. Ambroziak E., Czynniki motywujące i determinujące pracownika oraz ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na tynku pracy, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008.
  4. Hajduk G., Cyrek P., Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  5. Kolczyński M., Sztumski J., Zarys socjologii organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003.
  6. Smalec A., Pracownik jako klient wewnętrzny, [w:] E. Niedzielski (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004.
  7. Widawska-Stanisz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2006, nr 5.
  8. Wiktor J.W., Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmyistota, funkcje i przesłanki wykorzystania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 677.
  9. Wiktor J.W, Marketing międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  10. Wykrzykowski K., Marketing nie tylko dla małej firmy, Oficyna Wydawnicza Hobby& Education, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu