BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Surmacz Anna Odiwia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wartość rynkowa przedsiębiorstw - próba oceny wyceny wiedzy
The Market Value of Enterprises Attempt to Assess the Valuation of Knowledge
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 247-258, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa, Wycena przedsiębiorstwa
Market value, Enterprise valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wartość przedsiębiorstwa to główna kategoria myślenia ekonomicznego. Jest ona najlepszym miernikiem jego oceny, ze względu na swą pojemność informacyjną na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w dłuższym przedziale czasu. Wartość przedsiębiorstwa publicznego, jak i niepublicznego jest wypadkową określonych oczekiwań i decyzji inwestorów w danym okresie czasu, dlatego prawdziwe wydaje się powszechne stwierdzenie, iż , firma jest warta tyle, ile kupujący jest gotowy za nią zapłacić". Należy dodać, iż wartość firmy o określonych parametrach rynkowych i finansowych może być różnie postrzegana przez potencjalnych inwestorów. Charakter subiektywny ma także problem niedowartościowania przedsiębiorstw, a przyczyny niedowartościowania konkretnej firmy mogą być różne np. złe zarządzanie firmą, nieumiejętne wykorzystanie swoich zasobów, niewłaściwie sformułowana strategia działania itp. (fragment tekstu)

Estimating the value of the company, namely the valuation of its value, is a specific case of measuring the economic category. This process plays an important role in financial management, especially in the analysis of various investment projects, including assessing the cost effectiveness and actions. Therefore, the article was taken from the discussion above and presents the main subject of discussion was concentrated on the study of business by trying to valuation body of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N., There 's a price on your head: Managing intellectual capital strategically, "Business Quarterly" 1996, nr 4.
 2. Dyduch A., Wydmus Z., Czynnik ludzki w świetle pomiaru wartości przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Tom I. Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 3. Edvisson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odczytując jego ubyte korzenie, PWN, Warszawa 2001.
 4. Galiński P., Europa informacyjna. Aspekty instytucjonalne oraz ich implikacje dla rozwoju regionalnego, http://galinski.pwsz.elblag.pl/euroinf.pdf.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy - Stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania, Wiedza w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002.
 6. Jagielski J., Lisiewicz J., Żyndul K . Zasadno, działań konsolidacyjnych podmiotów gospodarczych w odniesienia to przemyśli: chemicznego i działalności spółek porotowych [w:] E. Urbańczyk (icd.), Zai-ządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 7. Mączyńska E., Wycena wiedzy a wycena przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffler, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencji, TNOiK, Toruń 2005.
 8. Seetharaman A., Sooria H., Saravanan A.S., Intełlectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, "Journal of Intełlectual Capital" 2002, nr 2.
 9. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 10. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 11. Śliwa J., Wymysłowski S., Postawowe czynniki kreujące wartość firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 12. A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1999.
 13. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu