BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Methods of Analysing Company's Development Potential
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 495-504, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Rozwój, Normalizacja, Przedsiębiorstwo
Development potential, Development, Normalization, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję metodologiczną badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa z ukierunkowaniem na ocenę agregatową jego potencjalnej sprawności. Podstawową część artykułu stanowi omówienie etapów metodyki badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa na podstawie metody normalizacji ilorazowej. W proponowanej metodyce wyróżniono następujące etapy: ustalenie zakresu badania, sformułowanie kryteriów oceny, określenie wag kryteriów oceny, ustalenie wartości wzorcowych dla kryteriów oceny, normalizację ilorazową kryteriów oceny, obliczenie wskaźników agregatowej zdolności rozwojowej Zi i, * i Z kategoryzację wskaźników agregatowej zdolności rozwojowej Zi i * i Z .(abstrakt oryginalny)

The paper presents a methodological concept for analysing company's development potential, focused on an aggregate assessment of a company's potential efficiency. Development potential, understood in the general sense, is the potential of a given system which measures its ability to effectively implement various undertakings, increase the value of entity's assets and stimulate progress in business operations. The major objective of the paper is to present the stages of the use of methods for analysing company's development potential on the basis of the quotient normalisation method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ching A.T., Ishihara M., 2012, Measuring the informative and persuasive roles of detailing on prescribing decisions, "Management Science", Vol. 58, No. 7.
  2. Demerjian P., Lev B., McVay S., 2012, Quantifying managerial ability: a new measure and validity tests, "Management Science", Vol. 58, No. 7.
  3. Pawełek B., 2008, Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  4. Stabryła A., 2005, Categorization as an instrument in managing company development capacity, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3.
  5. Stabryła A., 2013, Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 1, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
  6. Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Sysko-Romańczuk S., 2005, Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Rozprawy i Studia, nr 570, t. 664, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Wang C.L., Ahmed P.K., 2007, Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews", Vol. 1, No. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu