BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Ireneusz
Tytuł
Instrumenty finansowe do unikania transakcyjnego ryzyka walutowego
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, lipiec, s. 24-27, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko walutowe, Transakcje walutowe, Instrumenty polityki pieniężnej, Instrumenty finansowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Currency risk, Foreign Currency Transactions, Monetary policy instruments, Financial instruments, Hedge against the risk
Abstrakt
Kurs walutowy pełni istotną funkcję cenotwórczą, co oznacza, że wpływa na relatywne ceny dóbr krajowych i zagranicznych. Może również pełnić istotną funkcję stabilizacyjną dla gospodarki. Przez zmiany wartości waluty krajowej kurs walutowy może stanowić bufor izolujący kraj od zaburzeń zewnętrznych, a także mechanizm zabezpieczający przed tzw. szokami asymetrycznymi, co ma szczególne znaczenie w trakcie występowania kryzysów na światowych rynkach. W wyniku rozwoju nowoczesnych technologii i globalizacji, co powoduje występowanie powiązań między gospodarkami, takie mechanizmy nabierają ogromnego znaczenia, czego przykładem może być obecny kryzys światowy. Zetknięcie się z ryzykiem walutowym i konieczność zarządzania tym ryzykiem może nastręczać dużo problemów. W artykule przedstawiono instrumenty finansowe, dzięki którym możliwe staje się wyeliminowanie ryzyka walutowego z transakcji biznesowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska A., 2004, Rola i zadania dyrektora finansowego, PWN.
  2. Bennett D., 2000, Ryzyko walutowe, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
  3. Best P., 2004, Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC Kraków.
  4. Lech A., 2003, Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Wyd. WIB, Warszawa.
  5. Mielus R., 2002, Rynek opcji walutowych w Polsce, Wyd. Liber, Warszawa.
  6. Tchorek G., 2005, Integracja polskiego rynku finansowego, a przystąpienie do strefy euro, [w]: Problemy Zarządzania nr 2/2005 (8), str. 235 - 250.
  7. Zając J., 2003, Polski rynek walutowy w praktyce, Wyd. Liber, Warszawa.
  8. Rząsa D., http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Kategoria:Finanse [dostęp: 20.05.2013].
  9. http://szkolenia.rp.pl/wydarzenie/info/1713,Rynek_walutowy_w_praktyce.html [dostęp: 10.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu