BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stuss Magdalena M. (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Payrolling jako narzędzie rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych przedsiębiorstwach
Payrolling as the Tool of the Hr Devel0pment in Contemporary Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 275-281, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces globalizacji gospodarczej powoduje, że przyswajanie nowatorskich rozwiązań HR jest inne w korporacji działającej w kilku państwach, a inne w małej, rodzinnej firmie działającej na rynku lokalnym. Jednak profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi prędzej czy później dotknie jednak i mniejsze firmy. Unijne regulacje dotyczące sfery zatrudnienia w przedsiębiorstwach są rozbudowane i skomplikowane, prowadzenie spraw pracowniczych często jest trudne. W firmach dużych i największych przyszłość należy już nie do traktowania pracowników jako wielkiego zbioru, który za pomocą prostych, zunifikowanych narzędzi (w tym również informatycznych) da się sprawnie kierować. Liczy się każdy dział, zespół, każdy pracownik - jego wyniki, zaangażowanie i inicjatywy. Zakres rozwiązań stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL) jest na tyle obszerny, że z powodzeniem współczesne przedsiębiorstwa mogą wybrać, które z podejść - tradycyjne, ewolucyjne, czy też rewolucyjne jest dla nich najlepsze. Badacze wskazują, że tempo i skala dostosowania pracy działów personalnych do najbardziej aktualnych wymogów będzie sukcesywnie wzrastać. Jednym z narzędzi istotnych w dobie radykalnych zmian warunków funkcjonowania organizacji, zachodzących pod wpływem rozwoju techniki, procesów globalizacji, tworzenia się sieciowych form strukturalnych itd.. jest outsourcing HR pozwalający w krótkim okresie czasu uelastycznić zarządzanie zasobami ludzkimi. (fragment tekstu)

During the development of the technology, the globalization processes, the formation of network structural forms etc. the most impotent technical for human resources management is outsourcing. Payrolling, is one of most contemporary, as well as a most dynamically being developed area of the outsourcing HR. Some experts acknowledge already the profitability of the usage payrolling even in small firms, of course his efficiency grows up together with greater the number of possessed by the enterprise of the staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Augustyniak S., Outsourcing zadań działu HR, "CEO. Magazyn kadry zarządzającej", www.ceo.pl. 16.07.2004.
 3. Becker B., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Gay C., Outsourcing strategiczny, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Kanikuła S., Nowe prądy HR, "Outsourcing Magazine", http://www.outsourcing. com.pl, 12.01.2009.
 6. Marciniak J., Czy koniec HR?, http://ceo.cxo.pl, 12.01.2009.
 7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 8. Remont B., Outsourcing HR - moda czy tendencja biznesowa?, http://www.outsourcing. com.pl, 12.01.2009.
 9. Wiśniewska-Janus M., Świadomy outsourcing, "HR Kurier", www.hrk.pl, 21.12.2003.
 10. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 11. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Żółcińska W., Coraz modniejszy outsourcing, "CEO. Magazyn kadry zarządzającej", www.ceo.pl.
 13. www.adecco.pl.
 14. www.cfo.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu