BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckowiak Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyzwania dla teorii i praktyki finansów w świetle kryzysu ekonomicznego
Challenges for Theory and Practice of Finance in the Light of Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 170, s. 76-89, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące
Słowa kluczowe
Nowa ekonomia, Teoria finansów
New economy, Financial theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie wyzwań, przed jakimi stoi nauka i praktyka finansów w świetle światowego kryzysu ekonomicznego. W pierwszej części analizą objęte są przyczyny kryzysu, pośród których wyróżnia się ogólne, a więc tkwiące w motywach ludzkiego działania, i nadkonsumpcję. W drugiej części rozważa się obszary wymagające nowych ujęć teoretycznych tworzących przesłanki powrotu gospodarki światowej do równowagi. Nowe podejścia badawcze potrzebne są zwłaszcza w sferze teorii przedsiębiorstwa, kosztu i struktury kapitału, wyceny aktywów, międzynarodowej cyrkulacji kapitału finansowego. Za ważną, dopiero wyłaniającą się dziedzinę eksploracji uznano problem dopuszczalnych granic zadłużania się obecnego pokolenia na koszt przyszłych, co w efekcie powinno doprowadzić do opracowania międzygeneracyjnego podziału zasobów. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the challenges the finance theory and practice face in the light of world economic crisis. General and specific reasons of crisis are discussed at first. Human being motives of activity and overconsumption are those of having general character. On the contrary ineffective monetary and fiscal policy and poor regulatory and control system belong to a specific group of reasons. From this perspective a view was formulated that the theory of economics and finance do not have enough explanatory and predictive power. Therefore new research frontiers are required to create premises to get the world economy back to equilibrium which is the topic of the next section. It leads to the conclusion that there is a need to elaborate new political economy integrating micro and macroeconomics on the new paradigm basis. It also makes open space for the theory of finance in dealing with new challenges. New research approaches are needed within the theory of firm, cost and capital structure, asset valuation and international financial capital circulation. The elaboration of intergeneration resource allocation model is a matter of great importance. It should provide answers as far as limits of debt absorption at the cost of next generations are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
  2. Flejterski S., Paradygmaty w naukach o finansach (ze szczególnym uwzględnieniem nauki o bankowości), [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
  3. Frąckowiak W., Od "starych" do "nowych" paradygmatów nauk o finansach, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
  4. Fukuyama F., Koniec historii, Znak, Warszawa 1996.
  5. Lewis W.W., The Power of Productivity. Wealth, Poverty and the Threat to Global Stability, University of Chicago Press, Chicago 2004.
  6. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
  7. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu