BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji - uwarunkowania i cele
Financing of Cooperative Banks with Bonds Issue - Conditions and Goals
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 171-182, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Emisja obligacji, Obligacje korporacyjne
Cooperative banks, Bonds issuing, Corporate bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowań oraz efektów pozyskania, poprzez emisję obligacji, kapitału przez banki spółdzielcze. W ramach opracowania przedstawione zostaną kluczowe aspekty prawne, finansowe oraz nadzorcze, wynikające m.in. z ustawy o obligacjach, prawa bankowego oraz uchwał KNF. W ramach pracy autorzy przybliżą również charakterystyki poszczególnych emisji obligacji spółdzielczych, ich parametry oraz wielkość, a także przeanalizują grupę emitentów pozyskujących kapitał w tej formie na rynku Catalyst. (fragment tekstu)

Cooperative banks are special local financial institutions responsible for financing of local development and supporting of regional economy. Their operations are usually limited to local governments, agricultural companies, small businesses and local individual clients due to a low level of assets and a lack of proper capital resources. In fact, since 2009 cooperative banks through special bond trading platforms Catalyst run by WSE may issue bonds to domestic and international investors. Thanks to such instruments small cooperative banks may develop their credit activity, restructure their financing structure, improve capital adequacy and get long-term stability of equity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. KOŁOSOWSKA B., BUSZKO M., Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - ryzyko, uwarunkowania, rozwój, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 695, Szczecin 2012.
  2. Oferty niepubliczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/ category/oferty/oferty-niepubliczne, data dostępu 10.06.2012.
  3. Oferty publiczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/ category/oferty/oferty-publiczne, data dostępu 10.06.2012.
  4. Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, www.knf.gov.pl, data dostępu 10.06.2012.
  5. Uchwała KNF nr 314/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku.
  6. Uchwała KNF nr 434/2010 w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku.
  7. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1050].
  8. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach [Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.].
  9. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. [Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.].
  10. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu