BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych z tytułu suszy w Polsce w latach 2007-2012
Regional Differentation of Natural Disaster Loans Due to Drought in Poland in 2007-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 4, s. 29-36, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Kredyt rolny, Klęski żywiołowe
Regional diversity, Agricultural credit, Natural disaster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbadano regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w Polsce w wyniku szkód wyrządzonych przez susze w okresie od 1 maja 2007 roku do 31 grudnia 2012 roku. Skutki szkód po suszach w województwach z północno-zachodniej Polski minimalizowano w największym stopniu wykorzystując kredyty klęskowe. Z kolei w takich województwach, jak: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie w ogóle nie korzystano z kredytów klęskowych z tego tytułu. Poziom zróżnicowania kwoty kredytów klęskowych według powiatów województwa wielkopolskiego również był duży. Najwięcej środków trafiło do rolników wschodniej części województwa wielkopolskiego, zaś w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne i 1 ha UR do powiatów: krotoszyńskiego, obornickiego, pleszewskiego, średzkiego i złotowskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the analysis of the regional differentiation of natural disaster loans due to drought for resumption of production on farms and the special agricultural production in Poland, including the payment of ARMA. The paper was prepared on the basis of unpublished ARMA's data in the period from 1 May 2007 to 31 December 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AR iMR . 2013: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html, kwiecień 2013.
 2. Bobrowski Andrzej, 2013: Gospodarka wodna w Wielkopolsce, http://www.wir.org.pl/siewca/gospodarka_wodna.htm, dostęp 17.03.2014.
 3. Doroszewski Andrzej, Jadczyszyn Jan, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Stuczyński Tomasz, Mizak Katarzyna, Łopatka Artur, Koza Piotr, Górski Tadeusz, Wróblewska Elżbieta, 2012: Podstawy monitoringu suszy rolniczej, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", t. 12, z. 2(38), s. 77-91.
 4. Gawrońska Anna, 2013: Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych w Polsce w latach 2007-2012, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4(337), s. 100-112.
 5. Kłoczko-Gajewska Anna, Sulewski Piotr, 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 1, s. 141-148.
 6. Laska Dorota, Wicki Ludwik, 2012: Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 95, s. 23-40.
 7. Lehner Bernhard, Döll Petra, Alcamo Joseph, Henrichs Thomas, Kaspar Frank, 2006: Estimating the impact of global change on flood and drought risk in Europe: a continental, integrated analysis, "Climate Change", vol. 75, no. 3, s. 273-299.
 8. Mizak Katarzyna, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Doroszewki Andrzej, Świtaj Łukasz, Łopatka Artur, 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach suszy ozimej w Polsce w latach 2008-2010, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", t. 11, z. 2(34), s. 95-107.
 9. Rosa Anna, 2011: Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 91(2011), s. 99-100.
 10. Stroiński Eugeniusz, 2006: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wyd. Akademii Finansów, Warszawa, s. 22-23.
 11. Sulewski Piotr, 2009: Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń - opinie i postawy. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 3, s. 320-328.
 12. Susza w Polsce, http://www.farmer.pl/fakty/polska/susza-w-polsce,39033.html, dostęp 17.03.2014.
 13. Wysocki Feliks, Lira Jarosław, 2005: Statystyka opisowa. Poznań, s. 40-54.
 14. Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa. 2012.
 15. Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce, ocena zagrożeń i sposoby adaptacji, http://klimatarolnictwo.pl/adaptacja/ubezpieczenia, dostęp: 17.03.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu