BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dodatkowe podatki i opłaty od banków - potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów
Additional Bank Taxes and Levies - the Needs of Practice and the Dilemmas of the Theory of Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 170, s. 100-127, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące
Słowa kluczowe
Banki, Usługi finansowe, Opodatkowanie
Banks, Financial services, Taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony aktualnie dyskutowanej kwestii dodatkowego opodatkowania banków. Przedstawiono kluczowe rodzaje podatków (od transakcji finansowych i od działalności finansowej) oraz wprowadzane nowe kategorie - m.in. opłatę na fundusz stabilności finansowej. Zaprezentowano istniejące i proponowane rozwiązania, ze wskazaniem projektów harmonizacji uregulowań w tym zakresie. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań oraz wskazano szacunki potencjalnych wpływów z podatków/opłat, sygnalizując przy tym zagrożenia związane z wyborem niektórych podstaw ustalania dodatkowych obciążeń. Zaakcentowano konieczność zapewnienia spójności nowych rozwiązań z ogólną polityką ekonomiczno-społeczną oraz istniejącą (i tworzoną) architekturą nadzorczą. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the currently discussed issue of additional taxing of banks. The paper describes the main kinds of taxes (financial transaction tax, financial activities tax) and newly introduced levies including Financial Stability Contribution. The existing and proposed solutions are characterized, and projects of their international harmonization are pointed out. The advantages and disadvantages of particular instruments are presented and the estimates of potential budgetary revenues are quoted, with signaling the threats connected with the choice of the base for the new taxes/levies. The paper stresses the necessity of coherence of the new regulations with general economic and social policy and the supervisory architecture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya V., Pedersen L., Philippon Th., Richardson M., Regulating Systemic Risk, [w:] V. Acharya, M. Richardson (ed.), Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
 2. BCBS, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BIS, Basel, December 2010.
 3. Chamley Ch., Honohan P., Taxation of financial intermediation. Measurement principles and application to five African countries, World Bank Working Paper no. 421, May 1990.
 4. Committee of Experts to the Taskforce on International Financial Transactions and Development, Globalizing Solidarity: The Case for Financial Levies. Report, Leading Group on Innovative Financing for Development, Paris, June 2010.
 5. Darvas Z., Weizsäcker J. von, Financial Transaction Tax: Small is beautiful, "Bruegel Policy Contribution", Issue 2010/02, February 2010.
 6. ECOFIN, Council (ECOFIN) report to the European Council on the state of play on financial levies and taxes, 15262/10, Brussels, 21.10.2010.
 7. European Commission, Bank Resolution Funds, COM(2010) 254 final, Brussels, 26.05.2010.
 8. European Commission, Taxation of the Financial Sector, COM(2010) 549/5 Brussels, 7.10.2010
 9. European Commission, Financial Sector Taxation, Working Paper No. 25, 2010.
 10. FSB, Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions. FSB Recommendations and Time Lines, Financial Stability Board, October 2010.
 11. Habermeier K., Kirilenko A.A., Securities Transaction Taxes and Financial Markets, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.
 12. Honohan P., Avoiding the Pitfalls in Taxing Financial Intermediation, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.
 13. Honohan P., Yoder S., Financial Transaction Tax: Panacea, threat, or damp squib?, Tew World Bank Policy Research Working Paper no. 5230, March 2010.
 14. IMF Staff, Fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for the G-20, June 2010.
 15. IP/10/1298, Commission outlines vision for taxing the financial sector, Brussels, 7.10.2010.
 16. Keen M., Krelove R., Norregaard J., The Financial Activities Tax, [w:] S. Claessens, M. Keen, C. Pazarbasioglu (ed.), Financial Sector Taxation. The IMF's report to G-20 and Background Material, International Monetary Fund, September 2010.
 17. Marcinkowska M., Analiza ryzyka systemu finansowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2009 nr 3/1.
 18. Matheson Th., Taxing Financial Transactions: Issues and Evidence, [w:] S. Claessens, M. Keen, C. Pazarbasioglu (ed.), Financial Sector Taxation. The IMF's report to G-20 and Background Material, International Monetary Fund, September 2010.
 19. NBP, Wybrane aspekty dodatkowego opodatkowania banków w kontekście debaty na forum Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 15.10.2010
 20. OECD, Fundamental reform of Corporate Income Tax, ,,Tax Policy Study" 2007, no. 16.
 21. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 22. Poddar S., Consumption taxes: The Role of the Value-Added Tax, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.
 23. Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Druk 3838, 7.02.2010.
 24. Schulmeister S., A General Financial Transaction Tax: A short cut of the pros, the cons and a proposal, WIFO Working Paper no. 344, October 2009.
 25. Schulmeister S., Schratzenstaller M., Picek O., A General Financial Transaction Tax: Motives, revenues, feasibility and effects, ,,WIFO Research Study", March 2008.
 26. Sinkey Jr, J.F., Commercial Bank Financial Management, 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
 27. Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa 2008.
 28. Sunley E.M., Corporate Income Tax Treatment of Loan-Loss Reserves, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.
 29. The White House, Fact Sheet on the Financial Crisis Responsibility Fee, 14.01.2010, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-proposes-financial-crisis-responsibility-fee-recoup-every-last-penn.
 30. UKNF, Dane miesięczne. Grudzień 2010, Warszawa, luty 2011.
 31. ZBP, Stanowisko Zarządu ZBP w sprawie podatku bankowego, Warszawa, 14.02.2010a.
 32. ZBP, Podatek bankowy, (prezentacja), Warszawa, 14.02.2010b.
 33. Zee H.H., Innovative Financial Instruments, [w:] H.H. Zee (ed.), Taxing the Financial Sector. Concepts, Issues, and Practices, International Monetary Fund, Washington 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu