BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rola państwa w kształtowaniu stabilnego, efektywnego systemu finansowego
The Role of The State in Shaping a Stable, Efficient Financial System
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 210, s. 231-241, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Rola państwa w gospodarce, Państwo
Financial system, States' role in economy, State
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istnienie stabilnego, efektywnego systemu finansowego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Wiodącą rolę wśród nich odgrywa aktywność państwa. Celem artykułu jest wyeksponowanie tej jego powinności i określenie zakresu oddziaływania.(fragment tekstu)

The article examines critically the role of the state in shaping a stable financial system, taking into account social, doctrinal and institutional factors. No well-functioning state institutions, with the prevailing neo-liberal dogma, is not conducive to the efficient development of the economy, leading to turbulence in the system. The dominant financial sector exerts pressure on the real sphere of the system. Therefore, in this part of the system, state regulations that ensure efficient allocation of cash flows are particularly important.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Gale D., Comparing Financial Systems, MIT Press, Cambridge 2001.
 2. Beddoes Z.M., Time for a Redesign?, A Survey of Global Finance, "The Economist", January 30th 1999.
 3. Giordano C., Prudential Regulation and Supervision Instruments and Aims: A General Framework, [w:] Workshops and Conferences - Financial Market Regulation After Financial Crises: The Historical Experience, Printing Office of the Banca d'Italia, Rome 2009.
 4. Jarzęcka-Sawik E., Skwarka B., Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010.
 5. Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 6. Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, UE, Kraków, http://www.pte.pl/ pliki/2/11/Artykul_SOwsiak.pdf.
 7. Roczny Raport EBC 2011, http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html.
 8. Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretycznoporównawcze, Scholar, Warszawa 2008.
 10. Szydło S., Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przykładzie Polski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
 11. Szydło S., Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu