BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perek Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Fundusze własne a funkcjonowanie banków spółdzielczych w latach 2005-2010
Own Funds and the Functioning of Cooperative Banks in the Years 2005-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 193-203, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Kapitał własny, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego
Cooperative banks, Ownership capital, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badania było rozpoznanie i ocena funkcjonowania banków spółdzielczych w zależności od wielkości posiadanych funduszy własnych. Badanie przeprowadzono na próbie 576 banków spółdzielczych, które prowadziły działalność nieprzerwanie w latach 2005-2010. Banki zostały podzielone według wielkości posiadanych funduszy własnych obejmujących fundusz udziałowy, zasobowy oraz rezerwowy. W celu uzyskania odpowiednich danych utworzono cztery grupy klasyfikujące jednostki według wielkości kapitału: pierwsza - banki o funduszach poniżej 5 mln zł, druga - od 5 do 10 mln zł, trzecia - od 10 do 15 mln zł, czwarta - powyżej 15 mln zł. W każdej grupie wyliczone zostały wartości przeciętne wskaźników, udziałów wybranych pozycji w sumie bilansowej oraz przedstawione wartości zysku netto i wyniku z działalności bankowej w latach 2005-2010. (fragment tekstu)

The scale and extent of activities of cooperative bank depends on the size of own funds. The level of own funds also affects the safety of bank operations, sizes of credit activities and development opportunities. Low capitalization is a dangerous phenomenon, because it limits lending activity and reduces the profitability of the bank. Cooperative banking sector in order to compete with commercial banks must continually increase their capital base and improve efficiency. The purpose of this article is determine the financial situation of the cooperative banks, depending on the level of own funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CAPIGA M., GRADOŃ W., SZUSTAK G.: Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 2. DOBOSIEWICZ Z.: Bankowość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 3. KOPIŃSKI A.: Analiza finansowa banku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 4. KOZAK S.: Emisja obligacji jako czynnik poprawy stabilności i konkurencyjności banków spółdzielczych. [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 93 (2011), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 5. SIUDEK T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 6. SIUDEK T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 7. SZELĄGOWSKA A.: Współczesna bankowość spółdzielcza. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 8. SZYGUŁA A.: Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym. Instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 9. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).
 11. ZALESKA M.: Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów. [w:] Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu