BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Półjanowicz Wiesław (Uniwersytet w Białymstoku), Latosiewicz Robert (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Tytuł
Społeczeństwo informacyjne w aspekcie kształcenia na odległość
Information Society in the Aspect of Distance Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 23, s. 147-159, rys., bibliogr. 8
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Kształcenie informatyków, Informatyka, b-learning
Information society, Education of IT personnel, Information science, b-learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształcenie na odległość z wykorzystaniem Internetu i innych elektronicznych form przekazu treści multimedialnych (e-learning) przeżywa w ostatnich latach bardzo szybki rozwój. Zainteresowanie takim modelem nauczania jest między innymi przyczyną rozwoju technik multimedialnych i komunikacyjnych, rozwoju Internetu, łatwiejszego do niego dostępu, rozwoju informatyki i telekomunikacji.(fragment tekstu)

In present civilization acquiring the knowledge became a priority in life for generality of people. Information society that consists of all sorts social groups, both young and older people still are improves skills, raises professional qualifi cations, develops knowledge and interests. Everything can reach it with traditional methods of learning, but recently new forms of education are more and more popular: e-learning (education via Internet) and b-learning (using traditional teaching and teaching via Internet). In the article we want to present defi nitions of e-learning and our observations connected to distance learning methods. Areas of teaching actions connected to distance learning and to complementary education were described. An organization of teaching in b-learning system, the most essential aspects of using this system in teaching and raising students' level of knowledge were also presented. In the article we demonstrate that b-learning is able to exploit advantages of the e-learning and the traditional teaching to the purpose of better knowledge acquiring. In the article we point the advantages of the method of complementary teaching and advantages of the learning with this method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylak S., Dialog w kształceniu na odległość - jego znaczenie i struktura, w: Nauczanie na odległość: wyzwania - tendencje - aplikacje, red. S. Wrycza, J. Wojtkowiak, Gdańsk 2002.
  2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2005.
  3. Kubiak M., Wirtualna edukacja, Warszawa 2000.
  4. Półjanowicz W., Citko U., Wykorzystanie "wirtualnych laboratoriów" w edukacji studentów, VII Ogólnopolskie Forum SNTI, Gdynia 2005.
  5. Półjanowicz W., Citko U., Wykorzystanie b-learningu w kształceniu studentów informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, w: Fenomen Internetu, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  6. Rutkowska L., Edukacja na odległość, w: Nauczanie na odległość, red. S. Wrycza, J. Wojtkowiak, Gdańsk 2002.
  7. Valiathan P., Blended Learning Models, "American Society for Training & Development", http://www.learningcircuits.org/2002/aug2002/valiathan.html.
  8. Wikipedia, Blended learning, The Free Encyclopedia 2006, http://en.wikipedia. org/wiki/Blended_learning.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu