BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Koszela Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Landmesser Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych
The Impact of Incomes on the Structure on Households' Expenditures
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 237-247, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Konsumpcja gospodarstw domowych
Household expenditures, Structure of income and expenditure of households, Consumption in household
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie, czy struktura wydatków polskich gospodarstw domowych jest zróżnicowana w różnych grupach dochodowych. Ponadto, aby przeanalizować zmiany, porównano sytuację w tym zakresie w 2005 i 2010 roku. Stawiamy tezę, że na kształtowanie się struktur istotny wpływ mają wartości dochodów ekwiwalentnych gospodarstw. (fragment tekstu)

The purpose of this article was to examine whether differences in the structure of consumption expenditures of Polish households are caused by different levels of citizens' wealth. The analysis showed that the shape of these structures are highly influenced by the values of equivalent households' income. Incomes received by the poorest households are more often spent on basic needs than in the case of wealthy ones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BADACH E.: Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 29-35.
 2. BINDERMAN Z., BORKOWSKI B., SZCZESNY W.: Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area. Quantitative methods in regional and sectored analysis, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 33-50.
 3. BYWALEC C., RUDNICKI L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 4. CHOMĄTOWSKI S., SOKOŁOWSKI A.: Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, nr 2, 1978, s. 14-21.
 5. DEATON A.: The Analysis of Household Surveys. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000.
 6. DUDEK H., KOSZELA G.: Udział wydatków na żywność a poziom życia w krajach Unii Europejskiej. SERiA 2010, Tom XII, Zeszyt 1, s. 48-52.
 7. FAJCZAK-KOWALSKA A.: Modele struktury wydatków. Wiadomości Statystyczne, nr 2, 2001, s. 10-14.
 8. GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa 2011.
 9. KUKUŁA K.: Przegląd wybranych miar zgodności struktur. Przegląd Statystyczny, nr 4, 1986, s. 384-401.
 10. KUKUŁA K. (red.): Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. KUKUŁA K. (red.): Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 12. LASKOWSKI W.: Współzależności i preferencje w rozchodach gospodarstw domowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 44, 2001, s. 37-50.
 13. MALINA A.: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarczej Polski według województw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 14. OSTASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 15. ROESKE-SŁOMKA I.: Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-1997. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 16. SEALE J., REGMI A.: Modeling International Consumption Patterns. The Review of Income and Wealth, vol. 54, nr 4, 2006, s. 603-624.
 17. STRAHL D.: Podobieństwo struktur ekonomicznych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 281, Wrocław 1985.
 18. STRAHL D. (red.): Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 19. WALESIAK M.: Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 285, Wrocław 1984.
 20. WŁODARCZYK-ŚPIEWAK K.: Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce. [w:] D. Kopycińska (red.): Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 21. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 22. ZALEGA T.: Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu