BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zasady ewidencji w uproszczonych systemach podatku dochodowego w Czechach i Polsce
Simplifi ed Income Tax System in the Czech Republic and Poland, with a Particular Emphasis on the Principles of Business Tax Records
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 249-262, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Ewidencja księgowa, Przychody
Income tax, Accounting records, Revenue
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy
Poland, Czech Republic
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie systemu ewidencji na potrzeby podatku dochodowego i możliwości jego zmian w sektorze MŚP w Czechach i Polsce3. Przeanalizowane zostaną formy ewidencji i możliwości czerpania z nich właściwych informacji na potrzeby zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metody kasowej. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is an attempt to analyze the simplified tax records in the Czech Republic and Poland. In the Czech Republic a cash register for the purpose of determining the tax costs in the SME sector is successfully used. In Poland, according to the author, using NRP does not meet the basic requirements for reducing the tax burden and reducing barriers to the establishment and operation of small businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. KONDRASZUK T., Próba określania zakresu i przydatności różnych metod księgowania w rachunkowości i analizie finansowej, Materiały Zjazdu Katedr Rachunkowości, SGH, Warszawa 1995a.
  2. KONDRASZUK T., Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu widzenia potrzeb controllingu, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rachunkowość a proces zarządzania", Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1995b.
  3. KURKOVÁ K., Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. Sojak A., Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 371-381.
  4. KURKOVÁ K., Ogólne zasady amortyzacji w świetle czeskiej ustawy podatkowej, [w:] Zarządzanie i marketing. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, red. Orzeszko T., Prace Naukowe AE nr 26, Wrocław 2003, s. 94-101.
  5. KURKOVÁ K., Wydatki towarzyszące polskiemu i czeskiemu przedsiębiorcy po 1 stycznia 2003 roku, Finanse, Bankowość, Rachunkowość, red. T. Misińska, Prace Naukowe AE nr 1012, Wrocław 2004, s. 66-79.
  6. KURKOVÁ K., Małe i drobne przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiortsw, Rozprawy i Studia, T. (DCXLV) 571, red. A. Bielawska, Szczecin 2005, s. 99-114.
  7. PIASECKI B., ROGUT A., STAWASZ E., JOHNSON S., SMALLBONE D., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 24.
  8. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (EKMP), http://europa.eu.int/comm/enterprise/ enterprise_policy/charter/index.htm.
  9. www.bcc.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu