BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Schematy optymalizacji podatkowej europejskich struktur holdingowych
Tax Optimization Schemes of the European Holding Structures
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 263-275, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja podatkowa, Holding, Inwestycje zagraniczne
Tax optimization, Holding, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zalety reżimów holdingowych i możliwości ich wykorzystania przez holdingi w celu optymalizacji opodatkowania są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Ze względu na szeroki zakres analizowanej problematyki skoncentrowano się w nim wyłącznie na europejskich reżimach holdingowych. Przedstawiono te rozwiązania konstrukcyjne podatków, które odgrywają najważniejszą rolę przy wyborze państwa, w którym powinna zostać zlokalizowana spółka matka holdingu międzynarodowego. Ponadto, na podstawie danych statystycznych dotyczących amerykańskich i niemieckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w spółki holdingowe (udziałowe) w latach 2006-2009, wskazano państwa, w których amerykańscy i niemieccy inwestorzy zrealizowali najwięcej tego typu inwestycji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to demonstrate the tax optimization possibilities that may be used by holding companies. The author presents the factors taken into account by the choice of holding company location, and characterizes two of the most attractive holding regimes - the Dutch and Cyprus ones. The article presents three tax optimal holding structures, most often applied. Moreover, it contains an analysis of the American and German foreign direct investment in holding companies by countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BLOODGOOD L.: Inbound and outbound U.S. direct investment with leading partner countries, Journal of International Commerce and Economics, Issue 6/2007.
 2. BORGA M., MATALONI R.J.: Direct Investment Positions for 2000, Bureau of Economic Analysis, Washington 2001.
 3. Comparison of European Holding Company Regimes, Deloitte, London 2012.
 4. Dyrektywa Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, Dz.Urz. UE nr L 7/41 z 13.01.2004.
 5. EICKE R.: Tax Planning with Holding Companies - Repatriation of US Profits from Europe: Concepts, Strategies and Structures, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2009.
 6. European Headquarters: Location Decisions and Establishing Sequential Company Activities, Ernst & Young, Utrecht 2005.
 7. European Holding Regimes, Loyens & Loeff, Amsterdam 2012.
 8. GAJEWSKI D.: Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 9. GANS-RASCHKE H.J.: Die Bedeutung der Dienstleistungsstatistik für die Berechnung der Wertschöpfung in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Wirtschaft und Statistik 2/2006.
 10. KESTI J.: European Tax Handbook, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2009.
 11. LITWIŃCZUK H., KARWAT P.: Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 12. MAISTO G.: International and EC Tax Aspects of Groups of Companies, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2008.
 13. MÜLLER J.: The Netherlands in International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2007.
 14. RUSSO R.: Fundamentals of International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2007.
 15. Statistisches Jahrbuch 2008 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2008.
 16. Statistisches Jahrbuch 2009 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2009.
 17. Statistisches Jahrbuch 2010 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2010.
 18. Statistisches Jahrbuch 2011 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2011.
 19. U.S. Direct Investment Abroad. Holding Companies, Bureau of Economic Analysis, Washington 2012.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.
 21. WERNECK T.: Deutsche Direktinvestitionen in den USA. Determinanten und Wirkungen am Beispiel des Bundesstaaten Georgia, North Carolina und South Carolina, Verlag V. Folrentz GmbH, München 1998.
 22. ZIÓŁEK Ł.: Międzynarodowe planowanie podatkowe, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu