BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Miernik incydencji podatkowej
Tax Incidence Index
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 277-286, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatki pośrednie, Ordynacja podatkowa
Tax system, Indirect taxation, Tax Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest stworzenie miernika incydencji podatkowej, który wskaże w jakim stopniu podatnik przerzuca podatek na inne podmioty (incydencja częściowa, całkowita czy nadmierna) oraz w jakim kierunku nastąpi incydencja (do przodu, do tyłu czy mieszana). Taki miernik pozwoli zmierzyć stopień incydencji kompleksowo. Dzięki temu może być zastosowany przy nałożeniu nowego podatku, podwyżce podatku bądź do analizowania podatku już istniejącego. Wydaje się jednak, że analizowanie reakcji podatników na opodatkowanie jest najbardziej uchwytne przy obserwacji podwyżki podatku bądź przy nałożeniu nowego podatku. W opracowaniu zostaną zaprezentowane przykłady liczbowe, dotyczące incydencji przy podwyżce podatku pośredniego. (fragment tekstu)

Tax incidence is a rational reaction of taxpayers to taxation. The taxpayer will attempt to shift the tax burden to other market entities. In order to analyze the degree of such shift, it is necessary to be able to measure it. This publication presents the tax incidence measure as the sum of two components: the percentage of taxation shift from the taxpayer to the recipient and the percentage of taxation shift from the taxpayer to the supplier. This index appears to be a good tool. Its advantages include an ability to measure tax incidence impacts in varying directions, the possibility to combine forward and backward incidence to show incidence against base price levels - that is the differentiation between partial, full and over incidence. The index which specifies the degree of tax incidence means it becomes an operational value, that is, it becomes measurable. We will be able to predict the effects of taxation more easily, measuring the degree of taxpayers' reaction to taxation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO H.G., JĘDRZEJEWSKA K.: Mikroekonomia. Gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  2. BRZEZIŃSKI B., MATUSZEWSKI W.: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucja. Funkcjonowanie, (red.) Brzeziński B., Dom Organizatora, Toruń 2009.
  3. FAMULSKA T.: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
  4. HARBERGER A.C., The incidence of the Corporation Income Tax Revisited, National Tax Journal, Vol. LXI, No. 2 (June 2008), http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfv iewer?vid=4&hid=111&sid=ce49b430-5b2e-4d1f-a9cc-27a21cb3d1fa%40sessionmgr1 12 (dostęp on-line 23.10.2011).
  5. MARION J., MUEHLEGGER E., Fuel tax incidence and supply conditions, Journal of Public Economics, 2010, Vol. 95, http://www.hks.harvard.edu/fs/emuehle/Research%20WP/M arion%20and%20Muehlegger%20-%20Incidence%20and%20Supply%20Conditions. pdf (dostęp on-line 23.10.2011).
  6. SOBIECH J.: Podatki i opłaty publiczne, [w:] Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  7. SPIEGEL U., TEMPLEMAN J., TAVOR T., The effects of excise taxes on non-homogeneous populations, The American Economist, Vol. 55, No. 2 (Fall 2010), http://web.ebscohost. com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&hid=111&sid=ce49b430-5b2e-4d1f-a9cc- 27a21cb3d1fa%40sessionmgr112 (dostęp on-line 23.10.2011).
  8. SZCZODROWSKI G.: Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
  10. WALASIK A.: Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu