BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Forfa Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Opinie właścicieli gospodarstw rolniczych dotyczące sporządzania budżetów przepływów pieniężnych
Individual Farmers' Opinions on Drawning up Cash Flow Budget
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 299-313, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przepływy pieniężne, Planowanie finansowe
Arable farm, Cash flows, Financial planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest poznanie opinii rolników, dotyczących sporządzania budżetów przepływów pieniężnych. Zasadnicza uwaga została zwrócona na źródła danych wykorzystywanych przez rolników przy sporządzaniu zestawienia wpływów i wydatków w gospodarstwie. Podjęto próbę zbadania, czy rolnicy przygotowują na początku roku plan wpływów i wydatków na działalności operacyjne, inwestycyjne, finansowe i prywatne. Zbadano czynniki wpływające na wartość wpływów w gospodarstwie rolniczym oraz na źródła finansowania podstawowych wydatków. Określono częstotliwość sporządzania zestawienia wpływów i wydatków w przekroju działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. Zbadano świadomość rolników, dotyczącą kontrolowania realizacji budżetu przepływów pieniężnych. Ponadto, poznano opinie rolników na temat badania szczegółowej struktury wpływów i wydatków w podziale na poszczególne obszary działalności gospodarstwa rolniczego, jak również wartości sald przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. (fragment tekstu)

The paper presents individual farmers' opinions concerning on creating cash flow budget. Research objectives were individual farms from podlaskie voivodships participating in the FADN (46 farmers). The results of the interview questionnaire indicate that farmers draw up cash flow budget in order to efficient the financial management of farms. Most of the farmers said that they examine the balance of cash flows from operating, investing, financial and private activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. FINCH C.: A student's guide to International Financial Reporting Standards. Kaplan Second Edition, Wokingham 2008.
  3. FRANCUZ P., MACKIEWICZ R.: Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
  4. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
  5. GOS W.: Rachunek przepływów pieniężnych. Vademecum rachunkowości. Difin, Warszawa 2011.
  6. KIZIUKIEWICZ T.: Rachunkowość zarządcza. Ekspert, Wrocław 2009.
  7. KRYSIK M.: Budżetowanie kosztów i przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych. [w:] Biuletyn Rachunkowości, nr 4 (100) 2010.
  8. PLUTA W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
  9. WASILEWSKI M.: Uwarunkowania budżetowania przepływów pieniężnych w gospodarstwach indywidualnych o rożnych typach rolniczych. [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, teoria i praktyka, PTE, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu