BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gałecka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych z województwa lubelskiego
The Importance of Financial Liquidity in Agriculture Farms in Lublin Province
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 315-327, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Gospodarstwa rolne, Metoda wywiadu
Financial liquidity, Arable farm, Interview method
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań było określenie znaczenia płynności finansowej dla gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim. Dobór gospodarstw do badań był celowy, ponieważ obejmował obiekty uczestniczące w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network), prowadzące rachunkowość rolną pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (IERiGŻ-PIB). Podmioty znajdujące się w polu obserwacji polskiego FADN są to gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej rolnictwa. Za takie uznawane są te, które mieszczą się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie FADN co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej. Liczebność próby PL FADN wynosi 12 100 gospodarstw rolniczych. Jedno gospodarstwo rolnicze uczestniczące w PL FADN reprezentuje średnio 61 gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji. (fragment tekstu)

The paper presents the opinions of farmers from the Lublin on the importance of financial liquidity for agricultural farms. Owners of farms surveyed recognized the importance of the ability to regulate short-term liabilities primarily because they have financial liquidity is associated with a sense of financial security. Farmers control the level of liquidity primarily by monitoring cash inflows and outflows due to the time of settling liabilities and collection of receivables. It was also found that the main way to maintain financial liquidity on the farms is to reduce the expenditure of money. Farmers plan to maintain the financial liquidity of such by controlling the size of current liabilities and to maintain a safe level of cash. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BERNSTEIN L.A., MOST K.S., BLOCK M., HEATH L.C.: Professional Notes and Letters. Working Capital as a Tool. "Jornal of Accountancy", 1981.
 2. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. FRANC-DĄBROWSKA J.: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, 2008.
 4. GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.
 5. KISIELIŃSKA J.: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. "Wieś i Rolnictwo" nr 4, 2003.
 6. KUSAK A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 7. MAŃKO S., SOBCZYŃSKI T., SASS R.: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, 2008.
 8. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 9. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2002.
 10. STADTHERR S.: Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw i jej podstawowe uwarunkowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, tom 2, nr 1042, Wrocław 2004.
 11. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.
 12. WASILEWSKI M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 13. WAWRYSZUK-MISZTAL A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Studium empiryczno-teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 14. WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. WOJCIECHOWSKA U.: Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 16. ZIĘTARA W., KOSIOREK M., TCHORZEWSKA E., KONDRASZUK T.: Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym. Wydawnictwo CDiER, Brwinów 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu