BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
System zarządzania energią w warunkach zrównoważonego rozwoju
Energy Management System in Terms of Sustainable Development
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 389-405, tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Zarządzanie energią, Rozwój zrównoważony, Normy ISO, Efektywność energetyczna
Management system, Energy management, Sustainable development, ISO International Standards, Energy efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zachęca do racjonalnego gospodarowania zasobami, co dotyczy również źródeł energii. Przykładem standardu sprzyjającego polityce zrównoważonego rozwoju jest system zarządzania energią, który stał się przedmiotem badań zawartych w niniejszym artykule. Celem artykułu jest zdefiniowanie i zbadanie uwarunkowań stanowiących przesłanki do opracowywania i wdrażania systemów zarządzania energią, jak również korzyści i barier z nimi związanych w kontekście realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Autor przedstawia uwarunkowania ustanowienia standardu dla systemów zarządzania energią, proces budowania takiego systemu oraz analizuje potrzeby, bariery oraz korzyści będące wynikiem ich wdrażania. (abstrakt oryginalny)

The policy of sustainable development, taking into account economic, social and environmental issues, encourages rational management of resources, which also applies to energy sources. The energy management system, which has become a subject of study in this article, is an example of a standard policy conducive to the sustainable development. The purpose of this article is to define and analyze the conditions for the design and development of energy management systems, as well as the benefits and barriers associated with them in the context of the implementation the sustainable development principles. Author presents the conditions of the establishment of a standard for energy management systems, the process of building such system and analyzes the needs, obstacles and the benefits resulting from their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., Głuszak M., Zięba M. (2013), Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 20 20 by 2020 Europe's climate change opportunity, Commission of the European Communities, 23.1.2008, COM(2008) 30 final, Brussels.
 3. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union: L 140/16 of 5.6.2009.
 4. Global Industrial Energy Efficiency Benchmarking Report (2010), UNIDO, Vienna.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2013), Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011, Warszawa.
 6. Goldberg A., Reinaud J., Taylor R. P. (2012), Promotion Systems and Incentives for Adoption of Energy Management Systems in Industry, Institute for Industrial Productivity, Washington.
 7. International Standard Organization, ISO Survey 2013, http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm, dostęp dnia 30.03.2014.
 8. Malon Group, http://www.iso.org.pl/iso-50001, dostęp dnia 30.03.2014.
 9. Norma PN-EN ISO 16001:2009.
 10. Norma PN-EN ISO 50001:2012.
 11. Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej (2011), w: Inwestycje budowlane, Murator, Warszawa.
 12. Paton B. (2001), Efficiency Gains within Firms under Voluntary Environmental Initiatives, "Journal of Cleaner Production", Vol. 9.
 13. Reinaud J., Goldberg A. (2011), The Boardroom Perspective: How Does Energy Efficiency Policy Influence Decision Making in Industry?, OECD/IEA, Paris.
 14. Swisher J. N. (2005), Cleaner energy, greener profits: Fuel cells as cost-effective distributed energy resources, Rocky Mountain Institute, Colorado.
 15. TUV Rheinland Polska, http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/srodowisko_energia/iso_50001_pl/iso-50001.html, dostęp dnia 30.03.2014.
 16. Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu