BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Tomasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Fundusze emerytalne a wzrost gospodarczy
Pension Funds and Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 175, s. 9-18, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Oszczędności, Wzrost gospodarczy
Capital market, Savings, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efekty reformy systemu emerytalnego można rozpatrywać w dwóch aspektach: społecznym i makroekonomicznym. W niniejszym artykule skupiono się na drugim z wymienionych. Omówiono teoretyczne aspekty oddziaływania funduszy emerytalnych na wzrost gospodarczy, dokonano krótkiego przeglądu wyników badań empirycznych prowadzonych w tym zakresie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Otwarte Fundusze Emerytalne mogą wywierać pozytywny wpływ na procesy rozwoju polskiej gospodarki? (abstrakt oryginalny)

The effects of pension funding system reform can be considered in two aspects: social and macro-economical. In the article, the second issue has been focused on. There have been discussed theoretical aspects of economic performance of pension funds on economic growth in a country. A short review of results of empirical research conducted in this field has been presented. The aim of the following article is an attempt to answer the question whether pension funds can generate positive influence on economic growth of the Polish economy. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailliu J., Reisen H., Do funded pensions contribute to higher aggregate savings? A cross-country analysis, OECD Working Paper nr 130, 1997.
 2. Bojanowski M., Emerytura nie musi być głodowa, "Gazeta Wyborcza", 13 września 2010.
 3. Czepulis-Rutkowska Z., Reformy emerytalne. Jaka przyszłość obowiązkowych systemów kapitałowych?, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2009 nr 5.
 4. Davis E.P., Pension Funding, Productivity, Ageing and Economic Growth, Third Conference for the Monetary and Stability Foundation, Deutsche Bundesbank, Frankfurt 2006, http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1038/1/0709.pdf.
 5. Emerytury i renty przyznane w 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2009, www.zus.pl.
 6. Góra M., Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego, [w:] Nowy system emerytalny w Polsce - wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, "Zeszyty BRE Bank-CASE", Warszawa 2001 nr 57.
 7. Holzmann R., Pension Reform, Financial Market Development and Ecenomic Growth: Preliminary Evidence from Chile (Abstract), 1996, http://www.imf.org/external/pubs/cat/doctext.cfm?docno= WPIEA0941996.
 8. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.03.2007-31.03.2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 9. James E., Reforming Social Security in the US. An International Perspective, 2001, http://www.allbusiness.com/personal-finance/retirement-estate-planning/760108-1.html.
 10. Kerner A., Reinhardt E., Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce, Ernst&Young Polska, Warszawa 2010, www.ey.com.
 11. Lefort F., Walker E., Pension reform and capital markets: are there any (hard) links?, "Revista Abante, 2002" nr 2, www.abante.cl/files/ABT/Contenidos/Vol-5-N2/Walker%20Lefort.pdf.
 12. Pension markets in focus, lipiec 2010, www.oecd.org/daf/pensions/pensionmarkets.
 13. Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 14. Theophilopoulou A., The impact of structural pension reforms on the macroeconomic performance. An empirical analysis, "Birkbeck Working Papers in Economics & Finance", University of London, 2008, http://ideas.repec.org/p/ner/ucllon/http-- eprints.ucl.ac.uk-18823-.html.
 15. Wartość oszczędności Polaków wzrosła o 4,1% w I kw. 2010, 14 lipca 2010, www.bankier.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu