BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Miasta 2.0 we współczesnej gospodarce
Cities 2.0 in Contemporary Economy
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 407-420, bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Miasto, Web 2.0, Innowacje, Komunikowanie
City, Web 2.0, Innovations, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie idei miast 2.0, która rozwija się dzięki rewolucji cyfrowej i zastosowaniu innowacji technologicznych we współczesnym zarządzaniu miastem. Opracowanie porusza kwestie etapów politycznej komunikacji, roli Internetu i koncepcji Web 2.0 w tworzeniu miast 2.0 oraz przedstawia praktyczne przykłady działań wykorzystujących rozwój innowacji technologicznych w Polsce i na świecie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the idea of the city 2.0, which is developing thanks to digital revolution and implementation of technological innovations in the contemporary city management. The paper raises important issues of political communication phases, the role of Internet and Web 2.0 in the city 2.0 creation process. Additionally the paper indicates the practice of implementation innovative solutions in the Polish cities and in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blumler J. G., Kavanagh D. (1999), The Third Age of Political Communication: Influence and Features, "Political Commmunication", Vol. 16, No. 3.
  2. Blumler J. G. (2013), The Fourth Age of Political Communication, 12 September, http://www.fgpk.de/en/2013/gastbeitrag-von-jay-g-blumler-the-fourth-age-of-political-communication-2/, dostęp dnia 20.04.2014.
  3. DiNucci D. (1999), Fragmented Future, "Print Magazine", No. 53.
  4. Majorek M. (2010), Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Du Vall M., Walecka-Rynduch A., Stare i nowe media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
  5. O'Reilly T. (2004), What is Web 2.0?, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, dostęp dnia 12.04.2014.
  6. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
  7. Tarabiasz A. (2013), Marketing w dobie Web x.0 a wykorzystanie social media przez największe banki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  8. The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City.
  9. Weber M. (1921), The City, "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik".
  10. Zuziak Z. (2008), O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu