BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulska Bogusława (Wrocław University of Economics, Poland), Skulski Przemysław (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Significance of Cultural Factors in International Business in Eastern Asia
Znaczenie czynników kulturowych w biznesie międzynarodowym w Azji Wschodniej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (9), 2010, nr 136, s. 184-200, bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Macroeconomics
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość międzynarodowa, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Zróżnicowanie kulturowe
International entrepreneurship, Cultural determinants of business, Cultural diversity
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Azja Wschodnia
Eastern Asia
Abstrakt
Prowadzenie biznesu w Azji Wschodniej jest wyzwaniem: rynek ten jest olbrzymi, a różnice kulturowe w biznesie ekstremalne. Kiedy jednak biznesmeni szanują miejscowe zwyczaje, to prowadzenie tam interesów jest dla nich wspaniałą przygodą. Artykuł stanowi przegląd najważniejszych systemów religijnych, elementów kultury i głównych orientacji kulturowych w regionie Azji Wschodniej, co pozwala na wskazanie wiodących, specyficznych cech, które w znacznym stopniu wpływają na prowadzenie biznesu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

Doing business in East Asia is challenging. The scope of its market is enormous and cultural differences among its business people extreme. But when handled correctly, doing business in Asia is a wonderful adventure. The overview of the most important religious systems, elements of culture and main cultural orientations in East Asia region allowed to indicate the most significant specific features which to a large extent affect doing international business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, red. B. Drelich-Skulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 2. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
 3. Benedict R., The Chrysanthemum and the Sword. Patterns and Japanese Culture, Tuttle 1973.
 4. Bjerke B., Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Brailsford R., Setting Up and Operating in Japan: the Impact of Administrative Guidance and Non-Tariff Barriers on European Companies, [in:] The Legal Regulation of the European Community's External Relations after the Completion of the Internal Market, ed. S.V. Konstandinidis , Dartmouth Publishing Company, Brookfield , 1996.
 6. Chiodo D'Onza M., Buddyzm, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 7. Czinkota M.R., Rivoli P., Ronkainen I.A., International Business, FL: Harcourt Brace & Company, Orlando 1994.
 8. Deresky H., International Management. Managing Across Borders and Cultures, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 9. Drelich-Skulska B., Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, Monografie i Opracowania nr 148, Prace Naukowe AE nr 932, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 10. Drelich-Skulska B., Naprowadzanie administracyjne jako specyficzny instrument japońskiej polityki handlowej, [in:] Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 8, Prace Naukowe AE nr 918, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 11. El Kahal S., Business in Asia Pacific. Texts and Cases, Oxford University Press, New York 2005.
 12. Gawlikowski K., Jednostka i władza w cywilizacji wschodnioazjatyckiej,[in:] Korea: doświadczenia i perspektywy, ed. K. Gawlikowski, E. Potocka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 13. Grabski J., Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 14. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 15. Griffin R.W., Pustay M.W., International Business. A Managerial Perspective, PEARSON Prentice Hall, New Jersey 2008.
 16. Hofstede G., Cultures and Organizations. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. Software of the Mind, HarperCollins Publishers, London 1994.
 17. Kroeber A.L., Istota kultury, PWN, Warszawa 2002.
 18. Marzęcki J., Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 19. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w biznesie międzynarodowym, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 20. Nowakowski M.R., Zarządzanie operacjami zagranicznymi przedsiębiorstw japońskich, Warszawa 1990.
 21. Pięć filarów islamu, www.transazja.pl/pl-5_1-art159.html
 22. Pomorski J.M., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. AE Kraków, Kraków 1999.
 23. Religie świata. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 24. Scarabel A., Islam, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 25. Tylor E.B., Primitive Cultures, John Murray, London 1871.
 26. Yoshino M.Y., Japan's Managerial System, Tradition and Innovation, MIT Press, 1968. Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu