BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Controlling operacyjny a kształtowanie cash flow i płynności finansowej przedsiębiorstwa
Controlling in Creation Cash Flow and Financial Liquidity in the Corporation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 401-408, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Controlling operacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Operative controlling, Enterprises financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zakres zainteresowania podmiotów gospodarczych sposobami kształtowania cash flow i płynności finansowej świadczy o rzeczywistej roli kategorii finansowych w zarządzaniu firmą. Rentowność i płynność są w gospodarce rynkowej wyrazem działania zorientowanego na wynik ekonomiczny i finansowy. Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej muszą być zorientowane na osiągnięcie pożądanej płynności finansowej, ponieważ jej utrata może stanowić czynnik decydujący o wyeliminowaniu danego podmiotu z rynku. Doświadczenia w pełni rozwiniętych gospodarek rynkowych wskazują, że główną przyczyną bankructw i upadłości firm nie jest ponoszenie przez nie strat, lecz utrata płynności finansowej". Analizując Cash flow statement należy wskazać trzy sfery działalności każdego przedsiębiorstwa: sferę działalności operacyjnej, sferę działalności inwestycyjnej oraz sferę działalności finansowej. Podstawowy strumień pieniądza (nadwyżka) generowany jest w działalności podstawowej, tzn. operacyjnej. Najogólniej rzecz ujmując działalność operacyjna dotyczy sprzedaży rzeczy lub usług produkowanych przez daną firmę w ramach jej działalności statutowej. Zasadniczymi podmiotami, w których koncentruje się działalność operacyjna przedsiębiorstwa to, w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie, centrum przychodów i centrum kosztów. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja organizacyjnych instrumentów controllingu w zarządzaniu Cash flow i płynnością finansową na poziomie operacyjnym. (fragment tekstu)

This paper refers one of the main problem in Corporation - how to create and keep financial liquidity. In short time financial liquidity decides about existing on the market. But when Corporation loose its financial liquidity tends to bankruptcy. Changes in the market, social and environmental requirements cause the necessity of new management methods. Nowadays, controlling can be helpful in company. Controlling delivers information which is indispensable on the different level in organization. This method supports managers in achieving many aims such as: productivity, liquidity and earning capacity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Dreszer Z. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
 2. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995.
 3. lgnaszewska E., W jaki sposób przekonać kadrę kierowniczą o konieczności wdrożenia systemu controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza' 2005, nr 12.
 4. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 5. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo "Ekspert", Wrocław 1997.
 6. Knop W., Wierzbicki K., Controlling a rachunkowość, "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 7. Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 8. Nowak E. (red.), Podstawy controllingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 9. Nowak E. (red.), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, WE, Warszawa 1996.
 10. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 11. Penc J" Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 12. Sekuła Z., Controlling operacyjny, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu