BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walecka Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Przygotowanie pracowników na kryzys - wybrane wnioski z badań
Preparing Employees for a Crisis - Chosen Conclusions from the Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 572-581, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Pracownicy w organizacji
Enterprises crisis, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wielu udziałowców sytuacji kryzysowej - osób, grup interesu, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do powstania kryzysu w organizacji lub przyjmują na siebie negatywne skutki tego procesu. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są pracownicy organizacji w kryzysie jako udziałowcy wewnętrzni tego zjawiska. To oni, najczęściej bezpośrednio, odczuwają skutki kryzysu w organizacji. Jak wynika z przeprowadzonych przez autorkę badań, dość często nie są oni w żaden sposób przygotowani na nadejście kryzysu. Jest to niewątpliwie sytuacja, którą kadra kierownicza przedsiębiorstw powinna zmienić.(abstrakt oryginalny)

There are many participants in the enterprise crisis situation - persons, interest groups who directly or indirectly contribute with emergence of the crisis or those who take the negative effects of this process. The subject of this study are employees of the enterprise in crisis who are internal participants of this situation. They are the most directly affected by the enterprise crisis situation. As follows from the research conducted by the author, quite often they are not prepared for the coming crisis in any way. Undoubtedly, this is a situation that management of enterprises should change.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton R.M., 1993, Crisis Management, Oxford Press Publishers, Oxford, s.12.
 2. Burlita A., Maniak G., Zelek A., 2011, Przetrwać dekoniunkturę: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 3. Caponigro J.R., 2000, The Crisis Counselor. A Step-By-Step Guide to Managing a Business Crisis, NTX, Chicago, s. 5.
 4. Hermann Ch.F., 1963, no 8, Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, Administrative Science Quarterly.
 5. Krummenacher A., 1981, Krisenmamagement. Leitaden zum Verhindern und Bewaltigen von Unternehmungskrisen, Verlag Industrielle Organisation, Zurich, s.4.
 6. Krystek U., 1987, Unternehmungskrisen. Beschriedung ung Bewaltigung Uberlebenskrisischer Prozesse in Unternehmungen, Gabler GmbH, Wiesbaden, s. 3.
 7. Lerbinger O., 1997, The Crisis Manager, Fading Risk and Responsibility, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, s. 3.
 8. Müller E., 1994, Management In der Kriese, [w:] H. Albach (ed.), Globale Soziale Marktwirtschaft. Ziele -Wege-Akteure, Gabler GmbH, Wiesbaden, s. 302.
 9. Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem: pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa, s. 14.
 10. Oldkorn R., 1989, Management, MacMillan, London, s. 237.
 11. Slatter S., Lovett D., 2001, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa, s. 45.
 12. Urbanowska-Sojkin E., 1999, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 20.
 13. Walecka A., 2014, Managers' Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation, Lodz University of Technology, A Series of Monographs, Lodz, s. 99-141.
 14. Walecka A., Matejun M., 2009, Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Monografie, Łódź, s. 176-188.
 15. Wawrzyniak B., 1999, Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa, s. 10.
 16. Zakrzewska-Bielawska A., 2008, Zarządzanie w kryzysie, [w:] I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 67.
 17. Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu