BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wydmuch Gracja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój rynku usług informatycznych w Polsce w zakresie zarządzania wiedzą
IT Services Market Development in Poland within the Scope of Knowledge Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 131-147, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Rynek usług informatycznych, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
IT services market, Knowledge management, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z rozwojem rynku usług informatycznych z obszaru rozwiązań dla wspomagania zarządzania wiedzą. Rozwój ten jest podyktowany czynnikami wynikającymi bezpośrednio z koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Może być on rozpatrywany z dwóch perspektyw. Pierwsza związana jest z ogółem procesów wiedzy w strategicznych i innowacyjnych działaniach z punktu widzenia gospodarki zorientowanej na wiedzę. Druga natomiast dotyczy narzędzi służących wspomaganiu zarządzania wiedzą w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present some aspects of IT market development in the field of knowledge management support. IT market development for knowledge management is mainly determined by factors which do form the knowledge-based economy. It can be perceived in two perspectives. First one is connected with general processes of knowledge involvement in strategic activity and innovation generating within the scope of knowledge- -based economy. The other is dedicated to the instruments strictly used for knowledge management support in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Badawczo-Analityczne DiS, www.dis.waw.pl, 2009.
 2. Fazlagić A., Strategia organizacji usługowej w gospodarce opartej na wiedzy, www.egov.pl, 2004.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 4. Knowledge Assessment Methodology, http://web.worldbank.org/kam, 2008.
 5. Młynarczyk D., Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT, Opracowanie PARP. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/analizait.pdf, 2006.
 6. Niesler A., Wydmuch G., Integracja zasobów wiedzy jako kierunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Wiedza i technologie informacyjne w biznesie, D. Jelonek, A. Nowicki. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 7. Sobczak A., Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicznego, www.egov.pl, 2004.
 8. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
 9. ] Wydmuch G., Integrated Platform for Composite Knowledge Management Applications. Knowledge- centric Approach, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 12, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław 2008.
 10. http://www.oecd.org.
 11. http://www.worldbank.org/wbi/knowledgefordevelopment.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu