BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tworzenie zespołów projektowych i kierowanie nimi jako jeden z czynników decydujących o sukcesie przedsięwzięcia informatycznego
Creating and Managing Project Teams as one of Elements Deciding about the Success of IT Project
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 173-182, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo informatyczne, Technologia informacyjna, Projektowanie systemów informatycznych, Przedsięwzięcia informatyczne, Grupy projektowe
IT enterprises, Information Technology (IT), Information system design, IT projects, Project teams
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie przedsięwzięć informatycznych wymaga tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim. Zespoły te tworzone są zadaniowo - czyli wybrani członkowie zespołu mogą współpracować ze sobą pierwszy raz. Odpowiedni dobór uczestników oraz wybranie właściwego stylu zarządzania może stanowić najważniejszy czynnik decydujący o wyniku realizowanego projektu informatycznego. Artykuł ma na celu wskazanie podstawowych aspektów związanych z tworzeniem odpowiednich zespołów projektowych oraz podstawowych obszarów decyzyjnych, na które powinien mieć wpływ kierownik zespołu projektowego.(abstrakt oryginalny)

Information Technology Project requires the creation and management of a procect team. When creating teams, elected team membres have to work together for the first time. The appropriate selection of participants and the choice of proper management style may be the most important factor determining the result of ongoing IT project. The aim of the paper is to point out the main aspects connected with the creation of respective project teams and the key areas for decision-making which the project team manager should influence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chomiak-Orsa I., Dylematy podejmowania przedsięwzięć informatycznych w MŚP, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 13, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 55, UE, Wrocław 2009a.
 2. Chomiak-Orsa I., Przedsięwzięcie informatyczne kierunkiem doskonalenia systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, t. I, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo PRINTSHOP, Szczecin 2007.
 3. Chomiak-Orsa I., Rozwój rynku usług informatycznych a współczesne rozwiązania organizacyjne, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 14, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław 2009b.
 4. Duncan W.R., A Guide To The Project Management Body of Knowledge, PMI Standards Commitee, Project Management Institute, PA 19082 USA.
 5. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2007.
 6. Hoenig N., Snedaker S., Zarządzanie projektami IT w małym palcu, HELION, Gliwice 2007.
 7. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Phillips J., IT Project Management. On Track from Start to Finish, ONEpress, Gliwice 2004.
 9. Snedaker S., Zarządzanie projektami IT w małym palcu, HELION, Gliwice 2007.
 10. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.
 11. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, PLACET, Warszawa 2001.
 12. Waćkowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menedżerów, Helion, Gliwice 2007.
 13. Wróblewski P., Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu