BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kierunki rozwoju zdalnego udostępniania aplikacji w modelu software as a service
Directions of Development of Remote Application Availability - Software as a Service
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 199-217, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, Model SaaS, Application Service Providing/Provisioning (ASP), Rozwój technologii informacyjnej
Information technology outsourcing (ITO), SaaS Model (Software as a Service), Application Service Providing/Provisioning (ASP), Information technology development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjnej oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy dostawcami oprogramowania i usług IT przyczyniła się do powstania e-outsourcingu informatycznego. E-outsourcing informatyczny może być realizowany w formie modelu ASP oraz SaaS. W artykule pokrótce scharakteryzowano model SaaS (Software as a Service) jako formę zdalnej eksploatacji oprogramowania przez przedsiębiorstwa oraz wskazano główne korzyści związane z jego implementacją. Następnie zaprezentowano kierunki rozwoju SaaS lansowane przez G. Carraro (Microsoft) oraz S. Rieda (Forrester). W ostatniej części artykułu na bazie powyższych ujęć modelowych zaprezentowano autorską wizję rozwoju modelu SaaS.(abstrakt oryginalny)

The development of information technology and growing competition between software suppliers and IT services, contributed to a rise of IT e-outsourcing. IT e-outsourcing can be realized in the form of ASP and SaaS model. The article briefly characterizes the SaaS model (Software as a Service) as a form of remote exploitation of software by enterprises and indicates the main advantages connected with its implementation. Then the directions of SaaS development promoted by G. Carraro (Microsoft) and S. Ried (Forrester) are presented. In the last part of the article the author's vision of the development of SaaS model on the basis of above model-seizures is shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bovee R., Visser S., Bosgoed K., Service Management Applications in the SaaS concept, IT Service Management Best Practices, ITSMF, Deel 4, ITSM Library, Van Haren Publishing, http://www.mansystems.nl/pl_PL/Download.html?taxonomyId, 2007.
 2. Carraro G., SaaS Simple Maturity Model, March 2006, http://blogs.msdn.com/gianpaolo/archive/2006/03/06/544354.aspx.
 3. Dziembek D., Model ASP jako forma zdalnego wynajmowania oprogramowania dla wspomagania działalności przedsiębiorstw, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009.
 4. Dziembek D., Model wirtualnego outsourcingu informatycznego dla organizacji gospodarczych, Praca doktorska - maszynopis, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007a.
 5. Dziembek D., Outsourcing informatyczny jako koncepcja zarządzania obszarem IT w organizacjach gospodarczych, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1144, AE, Wrocław 2006.
 6. Dziembek D., Rola integratora w organizacji wirtualnej, [w:] Informatyka dla przyszłości, red. J. Kisielnicki, Wyd. Nauk. Wydz. Zarz. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 7. Dziembek D., Zastosowanie modelu ASP do wspomagania działalności organizacji wirtualnej, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, red. F. Bylok, R. Janik, PCz, Częstochowa 2007b.
 8. Gartner, Evaluating Software as a Service Providers: Questions to Ask Potential SaaS Providers. 18 April 2006 / ID Number: G00138777.
 9. Gartner, Key Issues for Software as a Service, 28 March 2006 / ID Number: G00138654.
 10. IBM, SaaS, 2007, http://www-304.ibm.com/jct09002c/isv/marketing/saas/index.html.
 11. Kanaracus C., Gartner: SaaS Enterprise App Spending Set to Soar , IDG News Service, www.cio.com, October 22, 2008. Microsoft, Software as a Service, http://www.microsoft.com/serviceproviders/saas/default.mspx, 2007.
 12. Niedzielewski D., IT: korekta prognoz, CXO, 04.11.2008, http://ceo.cxo.pl/news/174086/IT.korekta.prognoz.html.
 13. Ried S., Forrester's SaaS Maturity Model: Transforming Vendor Strategy while Managing Customer Expectations, www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,46817,00.html, 2008.
 14. Sääksjärvi M., Lassila A., Role of the Customer Value in the Software as a Service Concept: Empirical Evaluation of the Factors Affecting the Customer Lock-in of the Online Newspapers, Software Business Laboratory, Helsinki University of Technology, 2005.
 15. Waszczuk P., 90 proc. firm w przyszłym roku zwiększy wydatki na Software as a Service, IDG News Service, http://www.computerworld.pl/news/327518/90.proc.firm.w.przyszlym.roku.zwiekszy.wydatki.na.Software.as.a.Service.html, 2008.
 16. Waszczuk P., Krótko: rynek Software-as-a-Service rozwija się w tempie dwucyfrowym, IDG News Service, http://www.computerworld.pl/news/333768/Krotko.Rynek.Software.as.a.Service.rozwija.sie.w.tempie.dwucyfrowym.html, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu