BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łyko Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalizacja preferencji
Optimalisation of Preferences
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 108, s. 153-158, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Teoria preferencji, Porządkowanie liniowe, Optymalizacja
Preference theory, Linear ordering, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym problemem teorii grupowego wyboru jest przekształcenie indywidualnych opinii wyborców w decyzję grupową. Decyzja grupowa ma oczywiście w najlepszy sposób uwzględnić indywidualne opinie. Okazuje się, że nie ma uniwersalnego kryterium najlepszej reprezentacji indywidualnych sądów. Treścią artykułu są rozważania dotyczące optymalizacji preferencji grupowej w sensie Condorceta. Z jednej strony poszukuje się najbardziej zgodnej preferencji, co prowadzi do braku jednoznaczności rozwiązania, z drugiej - relacji maksymalnej zgodności, która nie zawsze jest preferencją. Można podać warunki, w których te dwie metody prowadzą do jednakowego rozstrzygnięcia. (abstrakt oryginalny)

The main problem of the theory of group preference is the transfer of individual voters' decision into a group decision. The group decision has in the best possible way to mirror the individual decisions. It shows that there is nothing like a universal criterion to represent individual opinions. This article debates on optimization of group preferences in Condorcet's sense. On one hand, it seeks the most complacent preference which leads to the lack of explicit solution, on the other - relation of maximum consensus which is not always a preference. Though, we may provide conditions where these two methods lead to identical resolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrow K.J., Social Choice and Individual Values, John Wiley, New York 1951.
  2. de Condorcet M., Essai sur l'Application de l'Analyse a la Probabilite des Decisions Rendues a la Pluralitedes Voix, Paris 1785.
  3. Florek J., Habiniak L., Łyko J., Misztal A., Smoluk A., Problem grupowego wyboru a środek ciężkości, "Ekonomia Matematyczna" nr 3, AE, Wrocław 1999, s. 41-48.
  4. Łyko J., Twierdzenie Arrowa a ordynacje wyborcze, [w:] Elementy metrologii ekonomicznej, red. A. Smoluk, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000, s. 165-168.
  5. Łyko J., O większościowych zasadach wyborczych, [w:] Postępy ekonometrii, red. A. Barczak, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
  6. Łyko J., Relacja maksymalnej zgodności a zwycięzca Condorceta, "Mathematical Economics" vol. 4 nr 11, AE, Wrocław 2007, s. 37-42.
  7. Łyko J., Optymalna preferencja Bordy, Wydawnictwo WSB, Wrocław (w druku).
  8. Malkevitch J., Mathematical Theory of Elections, Annals of the New York Academy of Sciences 16, New York 1990, s. 89-97.
  9. May K.O., A set of independent, necessary and sufficient conditions for simple majority decision, "Econometrica" 1952 vol. 20, s. 680-684.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu