BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Akademia Finansów w Warszawie)
Tytuł
Rola gmin w kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości w gminie
Role of Communes in the Creation of Their Local Entrepreneurship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 109, s. 58-69, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój przedsiębiorczości, Stymulowanie innowacyjności, Wyniki badań
District, Local entrepreneurship, Entrepreneurship development, Stimulate innovations, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach programu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego zespół z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przebadał 100 gmin i 300 przedsiębiorstw. Badania wykazały, że mimo wzrostu zainteresowania intensywnymi czynnikami rozwoju gmin i przedsiębiorstw znaczna część z nich nadal w praktyce wykorzystuje czynniki ekstensywne (niski koszt siły roboczej, wzrost skali produkcji itd.). W strategii rozwoju gmin i przedsiębiorstw dominuje oczekiwanie pojawienia się czynników egzogenicznych rozwoju (niższe podatki, publiczna pomoc finansowa), rzadziej upatruje się znaczenia czynników endogenicznych (poprawa jakości, wprowadzenie nowych produktów i usług). (abstrakt oryginalny)

Within the financial programme of the European Social Fund the team from the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce researched 100 communes and 300 companies. The research has proven that despite the growing interest of the intensive commune and company development the substantial part of the aforementioned entities still applies extensive factors (low labour costs, the increase of the production scale etc.). Within commune and company development strategy there is a prevailing expectation for the occurrence of the exogenic development factors (lower taxes, public funding aid) rather than the strove towards the development of endogenic factors (quality improvement, new product and service implementation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Drucker F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 3. Drucker F., Skuteczne zarządzanie, Warszawa 1976.
 4. Dziemianowicz W., Markiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Wydawnictwo PAB - Font, Warszawa 2001.
 5. Grzeszczyk T., Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.
 6. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Harvard Business School Press, Red Horse, Warszawa 2008.
 7. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.
 8. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 9. Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M., Rzepka A., Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu. Analiza badań ankietowych wybranych gmin i przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009.
 10. Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M., Rzepka A., Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu, [w:] Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) - raport z badań, A. Piotrowska-Piątek (red.), Kielce 2009.
 11. Olesiński Z., Sabat A., Rola przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców, Raport z badań, Kielce 2009.
 12. Osiński J., Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, J. Strzelecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Putman R.D., Samotna w gra kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. Śliwa J., Fundusze Unijne bez tajemnic, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu