BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uczenie się i adaptacja inteligentnych przedsiębiorstw
Learning and Adaptation of Intelligent Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 243-253, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Uczenie się, Rozwój przedsiębiorstwa, Wiedza, Organizacje inteligentne
Enterprises, Studying, Enterprise development, Knowledge, Intelligent organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie inteligentnego przedsiębiorstwa, wskazano znaczenie uczenia się i adaptacji przedsiębiorstwa niezbędnych do właściwego rozwoju przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Zaprezentowano również model adaptacyjny OODA pozwalający przedsiębiorstwu reagować na zmiany swojego otoczenia, przewidywać je i wyprzedzać. Celem artykułu jest wskazanie cech inteligentnego przedsiębiorstwa, w tym tych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.(abstrakt oryginalny)

In this paper Intelligent Enterprise is defined. The importance of learning and adaptation of enterprises is pointed out that are obligatory to keep proper development on the competitive market. The adaptable model of OODA is also described. It allows an enterprise to react, predict and be ahead of changes in its environment. The purpose of this paper is to present the main features of an intelligent enterprise including that concerning using the modern IT tools.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyd J.R., The Essence of Winning and Losing, http://www.belisarius.com/author_index.htm, kwiecień 2006.
 2. Borowiecki R., Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie i ich determinanty, [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, WNT, Warszawa 2001.
 3. Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1998.
 4. Crossman M., Berdrow I., Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna, "Przegląd Organizacji" nr 12, Warszawa 2003.
 5. Garvin D., Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work, Harvard Business School Press, 2000.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2002.
 7. Jacieczko J., Pozyskiwanie informacji jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 975, AE, Wrocław 2003.
 8. Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwa uczące się, Petit, Warszawa 1999.
 9. Penc J., Zarządzanie oparte na wiedzy, http://www.placet.pl/?mod=Artykuly&id=56, listopad 2002.
 10. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Peters P., Waterman R., In search of Excellence: Lessons from America`s Best-Run Companies, Harper Row, New York 1982.
 12. Pondel M., Pozyskiwanie informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa. Aspekty technologiczne i aplikacyjne, Praca doktorska, promotor A. Małachowski, AE, Wrocław 2007.
 13. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 14. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 15. Stokalski B., Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego, CXO, Wydawnictwo IDG, luty 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu