BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany wpływów z nieruchomości w dochodach miasta Poznania w latach 2001-2012
Changes in Revenues from Real Estates in Poznań City in the Period 2001-2013
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 457-469, rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Podatki i opłaty, Dochody gminy
Real estate, Taxes and fees, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Jednym ze źródeł dochodów gmin są nieruchomości będące ich własnością jak również stanowiące własność innych podmiotów. W zależności od wielkości zasobów, ich struktury, funkcji przez nie pełnionych, a także od efektywności gospodarowania tym zasobem, wpływy z nieruchomości odgrywają zróżnicowaną rolę w generowaniu dochodów gmin. Przedmiotem rozważań są zmiany w poziomie i strukturze dochodów z nieruchomości w dochodach wybranej gminy - miasta Poznania. Okres analizy obejmuje lata 2001-2012. W oparciu o przeprowadzone badania rozpoznano znaczenie wpływów z poszczególnych źródeł, wskazano kierunek tych zmian. (abstrakt oryginalny)

Real estates owned directly by local governments or other bodies constitute an equitable source of revenue for municipalities. Depending on the size of the stock, its structure and functions, as well as management quality and effectiveness, the flows of income that real estates generate may vary considerably. The author focuses on changes in the level and structure of revenues from real estates in a selected urban municipality, i.e. Poznań city. The study covers the years 2001-2012. On the basis of the analysis, the significance of revenues from selected sources was determined, and directions of changes were defined. The revenue sources were also assessed in terms of completion of municipal tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. (2004), Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 2. Borodo A. (2011), System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 3. Cymerman J. (2009), System opłat od nieruchomości, Educaterra Olsztyn.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodan M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 5. Dziworska K., Trojanowski D. (2008), Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi, w: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy. Prace i Materiały Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 7. Laguna T. M. (2002), Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów dla budżetów gmin, w: Finanse publiczne w skali lokalnej, Adamowicz M. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Miszczuk M. (2009), System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Patrzałek L. (2004), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ruśkowski E., Salachna J. M. (2007), Finanse lokalne po akcesji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Trojanek M. (2013), Czynniki determinujące wpływy z użytkowania wieczystego w dochodach gmin - studium przypadku, w: Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi, Trojanek M. (red.), Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz.
 12. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu