BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barej Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin
Financial Instruments of Stimulation of Enterpreneurship at the Communes' Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 51-58, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Gmina, Przedsiębiorczość
Financial instruments, District, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach zainteresowanie przedsiębiorczością, rozumianąjako rozwój przedsięwzięć gospodarczych, wzrosło na skutek wolnego dostępu do rynku i konkurencji, dominacji sektora prywatnego, stabilności politycznej i makroekonomicznej, elastycznego rynku pracy. W warunkach wolnego dostępu do rynku, kiedy przedsiębiorstwa dokonują wyborów lokalizacyjnych, zadaniem władz gminy jest stworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, czyli stworzenie konkurencyjnych. w stosunku do innych gmin, warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Gmina ma w dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym może wpływać na lokalne życie gospodarcze. Władze gminy w celu stymulowania lokalnej przedsiębiorczości powinny starać się wykorzystywać instrumenty, z których mogą korzystać, a zmiany zachodzące w uregulowaniach prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych stwarzają władzom coraz większe możliwości oddziaływania na rozwój gospodarczy. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu gminy wpływają na rozwój przedsiębiorczości i wykorzystują dostępne do tego instrumenty. Do badania przyjęto trzy gminy województwa zachodniopomorskiego, działające w podobnych warunkach geograficzno-spolecznych, to jest gminę Drawsko Pomorskie, gminę Połczyn-Zdrój i gminę - miasto Świdwin.(fragment tekstu)

Commune manages lots of financial instruments stimulating the deve!opment of a local market. Communes usually they are the main investors of infrastructure in region. They are also creating tax połicy in region. However it has smali influence into development business in communicy level. Also communes make some promotion actions to gain new investors of their region. The article describes financial instruments which the commons: Świdwin, Drawsko Pomorskie. Połczyn-Zdrój are using to support regional devełopment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkota Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2007. s. 164
  2. W. Dziemianowicz, M. Mickiewicz, E. Malinowska. W. Misiąg, M. Tomalak: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa 2000. s. 9-10
  3. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego u- stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu. Warszawa 2008. s. 107
  4. K. Brzozowska: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach projectfinance. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 43.
  5. W. Dziemianowicz, M. Mickiewicz. F.. Malinowska. W. Misiąg. M. Tomalak: Wspieranie przedsiębiorczości prze: samorząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000. s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu