BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Międzynarodowe standardy rachunkowości w sektorze prywatnym i publicznym
International Accodnting Standards in the Public and Private Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 83-89, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Sektor prywatny, Sektor publiczny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Private sector, Public sector, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postępujący proces globalizacji wywarł ogromną presję na system rachunkowości. Zwłaszcza koniec XX wieku to okres ciężkiej i wytężonej pracy mającej na celu ujednolicenie rachunkowości w skali całego świata. Ponieważ już pierwsze próby standaryzacji rachunkowości w sektorze prywatnym dowiodły jej kluczowego znaczenia dla rozszerzania międzynarodowych powiązań gospodarczych, stąd inicjatywa ujednolicenia rachunkowości również w sektorze publicznym. Równolegle zatem z pracami nad tworzeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla podmiotów gospodarczych, podjęto działania mające na celu stworzenie standardów rachunkowości odnoszących się do sektora publicznego. Potrzeba zwiększenia efektywności, przejrzystości i porównywalności zarządzania finansami publicznymi dała początek Międzynarodowym Standardom Rachunkowości Sektora Publicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie źródeł i przesłanek międzynarodowej standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań systemu rachunkowości dostosowanego do potrzeb i specyfiki sektora prywatnego oraz sektora publicznego(fragment tekstu)

The progressing globalization process has exerted tremendous pressure on an accounting systcm. The ending of XX century was the time of hard work on the harmonization process in accounting on a massive scalę. As a result of many years of research The International Accounting Standards Committee IASC gave rise to the International Accounting Standards. The study focuses on the sources and circumstanees of glohal standardization in the private seclor of accounting as well as shows a need to unify accounting in the public sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Walińska: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o. o.. Kraków 2006. s. 25.
  2. A. Helin: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa 2006. s. 4.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004. s. 44.
  4. K. Winiarska, M. Kac/.urak-Kozak: Rachunkowość budżetowa. Wolters Kluwer. Kraków 2007, s. 34.
  5. T. Kostrzewa: Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej. W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej. Red. W. Gabrusewicz. Zeszyty Naukowe 83. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007. s. 41-42
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu