BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Analiza zmian wielkości dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnych zmian systemowych
An Analisys of Changes in the Own Revenues Level of Local Government Units Against of Background of the General System Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 105-111, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Dochody, Samorząd terytorialny, Zmiany strukturalne, Województwo
Income, Local government, Structural changes, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces przekazywania kompetencji na szczeble niższe niż rządowy automatycznie rodzi problem odpowiedzialności za realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Przy jednoczesnym decentralizowaniu systemu zasilania jednostek samorządowych, problemy z dopasowywaniem wielkości zasobów koniecznych do realizacji zadań do terminów ich realizacji spada na barki samorządu wraz ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi, finansowymi i przede wszystkim społecznymi. Odpowiedni poziom zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego adekwatny do ich potrzeb i zakresu wykonywanych zadań publicznych to spór, który trwa od momentu reaktywowania samorządu w Polsce i który nasilił się od czasu wprowadzenia trójszczeblowego systemu podsektora samorządowego. Szczególnego znaczenia nabiera także struktura źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego(fragment tekstu)

The 2003 was the last year where the old regulations existed concerning the system of financing public task in local government. Since 2004 there it has been functioning new regulations which defined the new framework of financial system in gminas. poviats and voivodeships. In the article there gere presented the main changes in those law regulations. Taking under consideration financial data of u gets performed in 2002-2007 period there was presented analysis of an impact of changes in Iow regli ations on tinancial situation local government units. Conclusions consider about a short discussion »>oui positive and negative aspects of changes in the financial system in local govemment units.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Dylewski. B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodąj: Analiza finansowa ii' jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium. Warszawa 2004
  2. Glumińska-Pawlic: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego vi- Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003. s. 47.
  3. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997. s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu