BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki determinujące ewolucję procedury oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Factors Determining the Eyolution of the Procedure of the Estimation of the Economy and Financial Condition of a Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 112-120, wykr.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Kondycja finansowa, Ocena gospodarki
Local government, Financial condition, Assessment of the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na determinanty zmian w procedurze oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu, zwłaszcza finansowym. Część rozważań zostanie poparta wynikami badań, które zostały przeprowadzone w ramach grantu badawczego(fragment tekstu)

The article presents determinants of changes in the procedure of the estimation of the economy and the financial condition of a local govemment in the changing environment, especially financial. Besides in the article will describe indications concerning directions of evolution of the method.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szychta: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. s. 37
  2. M. Dylewski. B. Filipiak, M. Gorzdłczyńska- -Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy. PWN. Warszawa 2006, s. 61-66.
  3. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002. s. 23-65.
  4. Red. B. Pietrzak. Z. Polański, B. Woźniak. PWN. Warszawa 2003. s. 430 oraz T. Lubińska. S. Franek. M. Będzieszak: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce- Difin. Warszawa 2007,s.15
  5. A. Chodyński: Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. WWSZiM, Sosnowiec 2003, s. 17 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu